Anmeldelser/omtale af ”Magt og omsorg i det eksistentielle lederskab” (Dansk Psykologisk Forlag, 2020)

 "Magt og omsorg i det eksistentielle lederskab" er i 2. oplag, og er blevet anmeldt af følgende: journalist Pernille Stensgaard i Weekendavisen; i Berlingske af chefpsykolog Louise Dinesen; formand for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal i Skolelederforeningens medlemsblad Plenum; og i Psykologernes Fagmagasin, af psykolog Hanne Voldby Jensen, som bl.a. skrev: "Camilla Sløk har en helt fantastisk evne til at lade teori og praksis gå hånd i hånd. Hun trækker på eksistentielle teoretikere, samtidig med at hun helt konkret kommer forslag til hvordan ”lederen skal håndtere medarbejdernes og sin egen menneskelighed, samtidig med at organisationens opgave skal passes”. Sognepræst Christina Inés Wandel har ligeledes anbefalet bogen til alle medlemmer af landets menighedsråd i Præsteforeningens blad. Og generalsekretær Birgitte Stoklund Larsen skrev: "Camilla Sløks bog om ledelse er en af de bedste, jeg har læst

Anmeldelse i Præsteforeningens Blad, november 2020

Sognepræst Christina Inés Wandel. Anmeldelsen findes på side 7/1125.

Anmeldelse i Skolelederforeningen: november 2020

Omtale af chefpsykolog Louise Dinesen Hartmann, Berlingske Tidende, d.15. juli 2020

Anmeldelse, Psykologernes Fagmagasin

Camilla Sløk har en helt fantastisk evne til at lade teori og praksis gå hånd i hånd. Hun trækker på eksistentielle teoretikere, samtidig med at hun helt konkret kommer forslag til hvordan ”lederen skal håndtere medarbejdernes og sin egen menneskelighed, samtidig med at organisationens opgave skal passes” (fra bogen, s. 24)

Anmeldelse, generalsekretær Birgitte Stoklund Larsen

Generalsekretær: Camilla Sløks bog om ledelse er en af de bedste, jeg har læst

Artikel, Weekendavisen

Pernille Steensgaard, 6. marts 2020:

Jyllands-Posten, 14. marts 2020:

Hvad handler bogen om?

Min nye bog handler om dramaer i organisationer. Hvad sker der for lederen, når han/hun bliver en del af andre menneskers liv? Når dramaer fra hverdagen kommer ind på arbejdspladsen. Og omvendt: Når arbejdspladsens problemstillinger påvirker medarbejderen og dennes liv? https://dpf.dk/produkt/magt-og-omsorg-i-det-eksistentielle-lederskab/

Jeg ser på 10 cases fra ledere, som i anonymiseret form fortæller om, hvad det vil sige at have magt over andre mennesker i form af ledelse. Når medarbejdere står i forskellige krisesituationer og arbejdspladsen bliver en del af det at hjælpe medarbejderen i disse kriser. Hvilke forventninger er der til lederen? Og hvordan bevarer man samtidigt med at man hjælper også fokus på opgaven, som medarbejderen skal løse?

Ved eksempler på dramaer, hvor ledere forventes at håndtere andre menneskers problemer og liv, viser jeg forskellen på en privat, en personlig og en professionel tilgang. Jeg argumenterer for, at en personlig tilgang er bedre end både en privat og en professionel tilgang til tingene.

Teoretisk sættes dramaerne og cases i relation til eksistentialismen og dens forskellige tilgange til, hvordan vi kan vælge, og nogle gange ikke vælge, i forhold til vores eget liv. Formålet er at vise, at nogle gange i vores liv er vi tvunget til at acceptere magtesløsheden og dermed søge andre menneskers hjælp, fx arbejdspladsens hjælp, i forskellige livssituationer og kriser.

Podcasts

  1. Lutherkirken, d.28.oktober, foredrag om bogen for Østerbros beboere: https://soundcloud.com/rosenvaengetssogn/magt-og-omsorg
  2. P1 d.21. juni 2020: Tidsånd, med Paula Larrain
  3. Kaffesnak, april, konsulent Michael Andersen: https://www.linkedin.com/posts/compassionfocusedleadership_camilla-sl%C3%B8k-til-kaffe-kaffem%C3%B8de-s2e7-activity-6665847141623222272-ZeRI

Video om "Magt og omsorg i det eksistentielle lederskab"

I denne video taler Camilla Sløk og Sølvi Degnegaard fra Professionshøjskolen Absalon om bogen "Magt og omsorg i det eksistentielle lederskab". Vi taler om, hvorfor det er blevet sværere at bestemme som leder end tidligere, og hvordan de private problemer, som vi alle har på et eller andet tidspunkt i løbet af et langt arbejdsliv, kan gå ind og påvirke arbejdslivet. Vi er på arbejde for at løfte en opgave. Men hvad når privatlivet kommer i vejen for arbejdet? Vi taler også om, hvilken situation det stiller lederen i, og hvordan man holder fokus både på omsorg for medarbejderen og omsorg for opgaven.

Link til kort video om min nye bog: "Magt og omsorg i det personlige lederskab". Dansk Psykologisk Forlag

Min nye bog:

Min nye bog: "Magt og omsorg i det personlige lederskab". udkommer 26. februar 2020 på Dansk Psykologisk Forlag

Del siden