Eva Kathrine Ohlhues og Eva Sofie Lippert fortæller om, hvordan de brugte faget

Eva Kathrine Ohlhues og Eva Sofie Lippert fortæller om, hvordan de brugte faget "Ledelse som drama og hverdag" i deres bachelorprojekt. Fra undervisningen oktober 2018.

Faget: Ledelse som drama og hverdag

Siden 2014 har jeg haft valgfaget "The drama of leadership" (dansk: Ledelse som drama og hverdag) på bacheloruddannelsen på CBS. Det kører nu på 5. år til efteråret 2018, og jeg er rigtigt glad for at møde de studerende i undervisningen i netop dette fag.

Hvert år er der studerende fra faget, som bruger teorier fra "Ledelse som drama og hverdag" i deres bachelorprojekt på 6. semester.

Testimonial fra Martin Daniel Nilsson

Her er en testimonial på faget fra cand.merc.(psyk) Martin Daniel Nilsson (til venstre), som også brugte faget "The Drama of Leadership" i sit bachelorprojekt. Det blev skrevet sammen med Emil Selmar Pedersen (til højre)

 https://www.youtube.com/watch?v=kOkphxE0SCk&feature=youtu.be

Testimonial fra Piasofia Løkke

Her er en testimonial på faget fra stud.merc. Piasofia Løkke Pedersen, som brugte faget "Ledelse som drama og hverdag" (The Drama of Leadership") i sit bachelorprojekt i 2018. 

Piasofias ord: ”Ledelse som drama og hverdag” er et valgfag der spænder teoretisk bredt og samtidigt dybt. Ledelse belyses fra flere vinkler, og som studerende tilbydes du og trænes i refleksiv tænkning og etisk stillingstagen til fx tidens tendens med et stort fokus på transformational leadership. Hermed åbnes ikke bare for en samfundsmæssig relevans, men i høj grad også for personlig læring og værdimæssig refleksion over arbejdsliv og ledelse. Undervisningen levendegøres af Camilla Sløk, der underviser med passion og inddrager cases fra forskellige ledelsesdilemmaer.

Jeg valgte yderligere at bruge elementer fra valgfaget som teoretisk fundament i mit bachelorprojekt, med en undersøgelse af ansvar og skyld i ledelse af selvledende medarbejdere.

Piasofia Løkke Pedersen
BSc Erhvervsøkonomi og psykologi, CBS.

Fra undervisningen i "Ledelse som drama og hverdag" 2018

Del siden