Foto fra den afsluttende undervisningsgang på valgfaget.

Foto fra den afsluttende undervisningsgang på valgfaget.

Valgfaget: Eksistens og Ledelse

Jeg har opfundet og afholdt valgfaget "Eksistens og Ledelse" på CBS, nærmere Masteruddannelserne MPA og MPG. Det startede i 2007, og jeg har haft flere hundrede ledere på faget.

Udgangspunkt for undervisningen er min bog: "Blod, sved og tårer: Om ansvar og skyld i ledelse". Se mere her: http://camsloek.simplesite.com/435811821

Jeg er endvidere ved at skrive en ny bog til faget, som hedder "Magt og omsorg i det personlige lederskab". Bogen udkommer på Dansk Psykologisk Forlag efterråret 2019. Redaktør er Sidsel Fabech.

 
Min interesse for eksistentielle dramaer kommer fra mit møde gennem 15 års forskning og undervisning af ledere, medarbejdere og organisationer i det offentlige, herunder politiske og public private interesseorganisationer. Det har jeg bl.a. gjort i mit valgfag og undervisning på Master of Public Governance i faget "Eksistens og ledelse" og i mine mange foredrag igennem tiden (se http://camsloek.simplesite.com/434747522). Denne forskningsinteresse ligger i forlængelse af min ph.d.afhandling om sjælesorg, sorg og krise i et moderne samfund, og er teoretisk funderet på politisk teologi. Politisk i den forstand, at menneskets lidelse altid bliver et anliggende for byen (polis) og derfor er en dimension af tilværelsen, som magthavere må forholde sig til. Også i deres eget liv.

I min forskning har jeg de seneste 15 år set på det personlige lederskab. Særligt er jeg optaget af eksistentielle dramaer i ledelse og organisation. Hvordan overlever man sit lederjob uden at blive kyniker?

Meget af det, der foregår i organisationer, kan forstås om organisatoriske dramaer. I min forskning har jeg fokus på de eksistentielle dramaer som fx magtkampe, såvel personlige som politiske, og hvordan ledere oplever disse kampe. Det kan fx være under reformer og forandringer, hvor lederen får både ansvar og skyld for det meste af, hvad der foregår, uden måske altid at have det. Her har jeg især interesseret mig for skoleområdet i forbindelse med mit forskningscenter for skoleledelse.

Andre eksempler på eksistentielle dramaer i organisationer kan være mødet med modstand og vrede hos medarbejdere, kolleger eller politikere. Også mødet med ansvar og skyld, fx i form af erfaringer med ens egen grænse, karrieremæssigt eller af private årsager (fx sygdom, egen eller pårørendes), er emner, der optager mig.

Den forskning jeg laver starter derfor med spørgsmålet om det eksistentielle, og fra dette spørgsmål, hvad det eksistentielle gør ved arbejde, organisation og ledelse.

Fire af de glade studerende fra foråret 2019, Eksistens og Ledelse.

Fire af de glade studerende fra foråret 2019, Eksistens og Ledelse.

Del siden