Ledelsesarbejde, herunder bestyrelsesarbejde

Jeg har siddet i adskillige bestyrelser, og netværk, siden jeg var 13 år, både lokalt og nationalt.

I 2021 er jeg blevet medlem af KFUKs Sociale Arbejde, herbergerne Lindevang og Lærkehøj: http://herfred.dk/?page_id=40

I 2020, maj, blev jeg medlem af Folkeuniversitetet, København: https://www.fukbh.dk/om-folkeuniversitetet/bestyrelsen

Siden 2019 har jeg været medlem af Teologisk Fagudvalg, Efteruddannelserne.

2016-2018 havde jeg netværket Damemagt for studerende på HA og cand.merc.(psyk) samt Master of Public Governance.

2008-2013 var jeg leder af Center for Skoleledelse på CBS, med et advisory board bestående af KL, UVM, Skolelederforeningen, Professionshøjskolen København (daværende UCC).

1999-2007 var jeg medlem af redaktionen for Kritisk Forum for Praktisk Teologi

Fra 1999-2011 sad jeg i Filosofisk Forums bestyrelse med bl.a. professor Peter Kemp og professor Jacob Rendtorff

Fra 1998-2007 var jeg med i Keseras netværk, under Institut for Fremtidsforskning (ni år)

2006-2011: Formand for Regensianersamfundet (fem år): https://www.regensianersamfundet.dk/

Fra 1993-2011 sad jeg i bestyrelsen for Regensianersamfundet (17 år): https://www.regensianersamfundet.dk/

1993: Klokker (formand) på kollegiet Regensen: https://regensen.dk/

Fra 1983-1986: Formand for elevrådet, Roskilde Katedralskole

1984: Redaktør og grundlægger af elevbladet, RåKoSt (RKS), på Roskilde Katedralskole

Fra 1982-1983: Medlem af landsbestyrelsen for LOE

Fra 1980-1983: Formand for elevrådet, Østervangsskolen, Roskilde

Igennem årene har jeg lavet meget ledelsesarbejde, både frivlligt ledelsesarbejde siden 1981 i skolepolitik og international fredspolitik, og professionelt, bl.a. på CBS.

Som studieleder fra 2010-2015 var jeg leder af de to uddannelser HA(psyk) og cand.merc.(psyk), med mere end 600 studerende. Vi havde et budget på over 7 millioner kr.

Jeg var centerleder fra 2008-2013 på Center for Skoleledelse CBS/UCC med projekter for mere end 12 millioner kr.

Jeg har siddet i Regensianersamfundets bestyrelse fra 1993-2011, de sidste fire år som formand. Jeg har siddet i bestyrelsen for Filosofisk Forum i 10 år, fra 2000-2010. 

Jeg har dertil deltaget i utallige bestyrelser og udvalg siden 1981. Bl.a. landsbestyrelsen for LOE fra 1981-1983.Formand for elevrådet på Roskilde Katedralskole. Medlem af skolebestyrelsen på Lundevang skolen i 2007-8, børnehavebestyrelsen på Mælkevejen, Gladsaxe i 2004-5. Jeg var Klokker (formand) for Regensen i 1993.

Jeg har i 2016 oprettet netværksgruppen: Damemagtens Loge, som består af kvindelige ledere fra organisationsliv og studerende fra CBS.

Jeg nyder at få mennesker til at arbejde sammen og inspirere dem om en fælles sag. Også når der er uenighed om visionen.

Citat om ledelse

De to forskere, Kuhrana og Nohria, siger således om ledelse som profession og etik:

"Managers have lost legitimacy over the past decade in the face of a widespread institutional breakdown of trust and self-policing in business. To regain society’s trust, we believe that business leaders must embrace a way of looking at their role that goes beyond their responsibility to the shareholder to include a civic and personal commitment to their duty as institutional custodians."

Forskningsnetværk

Camilla Sløk er medlem af netværk indenfor 1) offentlig ledelse, 2) teologi og etik, 3) politik og økonomi.

Således er Camilla Sløk inviteret til at deltage i Aarhus Universitets netværk: EPCOT under http://lumen.au.dk. Netværket startede i 2017, og har planlagt konferencer og publikationer med anerkendte forskere såsom Hartmut Rosa, Wolfgang Simon, Heinrich Assel, Christopher Elwood, Sabine Hiebsh, William Cavanaugh og Lee Palmer Wandel m.fl. 

Camilla Sløk var fra 1999-2009 medlem af tænketanken Kesera: http://samf.ku.dk/pkv/faerdige_projektopgaver/154/154_samlet_pdf_til_web.pdf Her deltog bl.a. kunstnerne Martin Bigum og Lars Ravn, arkitekt Hans Peter Hagens; erhvervsmand Klaus Frandsen, forfatterne Pouline Middleton, Peter Marstrand, og mange flere.

Camilla Sløk sad i redaktionen af "Kritisk Forum for Praktisk Teologi" fra 1999-2007.

Camilla Sløk har siden 1997 været på utallige konferencer, bl.a. ECPR: https://ecpr.eu/ og SASE: https://sase.org/ og er medlem af EGOS: https://www.egosnet.org/ Hun har desuden deltaget igennem mange år i Søren Kierkegaard annual conference.

Camilla Sløk deltog i konferencen "Economic Theology" juli 2017, arr. af lektor, Ph.D. Stefan Schwarzkopf. Hun er med til at bidrage til Handbook of Economic Theology på Routledge i efteråret 2018.

Del siden