Research in leadership and guilt

Presentation Dr. Camilla Sløk, Copenhagen Business School

Leadership and Guilt

I hold a position as Associate Professor at Department of Organization, Copenhagen Business School, since 2005 (16 years).

The key word for my research is ethics and dilemmas, particularly clashes of values between groups and individuals in society; organization and leadership.

My research interests are 1) Leadership and responsibility, 2) Guilt in leadership, private and public sector.

Current research subject

My current research field is responsibility and guilt in leadership. I explore how, when, and why responsibility disappears in organisations. I'm particularly interested in the difference between how leaders understand situations of failure, scandals, and mistakes in one way, while the environment sometimes view the subject of responsibility quite differently. This is not the case when leaders have success. In times of success, most leaders view the success as their own. In times of crises, most leaders view themselves as being less powerful of the organisation than the environment does.

Publications by Camilla Sløk

In all 112 publications, distributed as the following:

Peer-reviewed papers in English (15 publications):

15) "When Dialogue Doesn’t Work: School Reforms and Lessons from Denmark" (2021, in print): Journal: Policy Design and Practice (RPDP) Article ID: RPDP 1858576: https://doi.org/10.1080/25741292.2020.1858576 .

14) "Guilt, Responsibility, and Leadership" (2020) by Camilla Sløk, in Handbook of Business Legitimacy: Responsibility, Ethics and Society, ed. Jacob Rendtorff: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-319-68845-9_117-1

 13) "Guilt as curse and gift", 2020, by Camilla Sløk, chapter in Handbook of Economic Theology, ed. Stefan Schwarzkopf, Routledge: https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Economic-Theology/Schwarzkopf/p/book/9781138288850

12) “Theology, Responsibility, and Business Legitimacy: What are the historical underpinnings of business legitimacy?” 2020, by Camilla Sløk, chapter in Handbook of Business Legitimacy, ed. Jacob Dahl Rendtorff, Springer Publisher: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-319-68845-9_47-1 https://research.cbs.dk/en/publications/theology-responsibility-and-business-legitimacy

11) “Seduction”, 2015, by Camilla Sløk, chapter in Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, section 3 Resources, Volume 15, Tome VI, ed. By Steven Emmanuel, William McDonald, Jon Stewart, Ashgate Publishing

10) "To be or not to be a head teacher: The need of hybrids as deparadoxicification machines", in "Hybrid Forms of Governance. Self-suspension of Power", by Camilla Sløk, eds. professor Niels Åkerstrøm Andersen, CBS, and professor Inger-Johanne Sand, Oslo University. Palgrave, London. 2012

9) "Leadership and seduction. An Explosive Vulcano", by Camilla Sløk, in MPP-magazine, CBS, April 2011

8) "Disorganization as religion: organization in the Danish Evangelical Lutheran National Church". by Camilla Sløk, in Cybernetics & Human Knowing, Volume 16, No.1-2, 2009

7) "Here I stand: Lutheran stubbornnes in the Danish Prime Minister's office during The Danish Cartoon Crisis" (2009). by Camilla Sløk, in European Journal of Social Theory 12(2)

6) "Don Giovanni as the re-entry of the spirit in the flesh", by Camilla Sløk, in Kierkegaard Yearbook, 2008

5) “Niklas Luhmann's ambiguity towards religion”. by Camilla Sløk, in Soziale Systeme, 11(2). 327-345, 2006

4) "The muslim in our heads", review of Birgit Bertungs bog Menneskelighed, by Camilla Sløk, , in The Kierkegaard Chronicle, red. Karl Verstrynge, Paul Cruysberghs, Leuven, Belgien, 2005

3) "Necessity and contingency in Luther and Luhmann", by Camilla Sløk, in Luther between Present and Past. Studies in Luther and Lutheranism. Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 56; Ulrik Nissen, Anna Vind, Bo Holm & Olli-Pekka Vainio (eds.). Luther-Agricola-Society, Helsinki 2004

2) "Short-term Counseling and the Use of Reframing", by Camilla Sløk, in Journal of Pastoral Psychology Vol. 46, no.2, 1997, s.119-130

1) "Theology and Pastoral Counseling, a new interdisciplinary approach", review of Deborah van Deusen Hunsingers book, by Camilla Sløk, in Koinonia, 1996 

Research in Danish (44 publications)

 1. Article: "At magte omsorgen" (2020): Tidsskriftet Erhvervspsykologi. Volume 18 - nummer 4 - december 2020. https://dpf.dk/produkt/tidsskrift/erhvervspsykologi-nr-4-2020
 2. Book: ”Magt og omsorg i det personlige lederskab” 25. februar 2020, Dansk Psykologisk Forlag: https://dpf.dk/produkt/bog/magt-omsorg-eksistentielle-lederskab
 3. Book: “Fejlfri og læringsparat” (forthcoming) 2020, Akademisk Forlag
 4. Book: "Kompagniets mand", Gyldendals forlag, together with Martin Jes Iversen: https://www.saxo.com/dk/kompagniets-mand_martin-jes-iversencamilla-sloekcarsten-dencker-nielsen_indbundet_9788702245875
 5. Paper: "Har en leder altid ansvaret, og aldrig skylden? - Om lederes læring ved undervisning i ansvar i ledelse", for MPG-series,: https://rauli.cbs.dk/index.php/PGR/issue/view/763 editor: Ursula Plesner. December 2018
 6. Chapter: "Forandring og værdikampe i folkeskolen i en NPM-tid". 2018. Dafolo. Red. Jens Linder: http://camsloek.simplesite.com/440332961 og http://www.dafolo-online.dk/Dafolo-Forlag/ledelse-new-public-management-i-danmark---baggrund,-erfaringer-og-fremtid-7765
 7. "Genboerne i en ironisk tid. Regensen i 1990'erne". sept. 2017. Red. Josefine Albris, Simon Langkjær, m.fl.
 8. Interview."De udenforstående", red. Pia Lauritzen. https://www.djoef-forlag.dk/da/boeger/d/de-udenforstaaende
 9. Book: ”Blod, sved og tårer: Om ansvar og skyld i ledelse”, oktober 2014. DJØF Forlag Bogen fik mange gode anmeldelser, bl.a. her: http://www.business.dk/ledelse/tung-men-vigtig-bog-om-ledere-og-skyld Også Steen Hildebrandt anmeldte min bog meget positivt: http://www.steenhildebrandt.dk/2015/01/ledelse-et-skaevvredet-begreb/
 10. Report: "Fremtidens Innovative Folkeskole". Rapport om Center for Skoleledelses undersøgelse 2011-12 om ledelse af innovation i folkeskolen. S.m. Mathilde Carlsen, Jesper Christensen, Niels Erik Hulgård, finansieret af Industriens Fond ( www.industriensfond.dk):https://www.cbs.dk/files/cbs.dk/rapport_fremtidens_innovative_folkeskole_center_for_skoleledelse_cbs_new.pdf
 11. Paper: "Fusioner: sæt grænser for medbestemmelse", leder i Tidsskrift for Skoleledelse, Dafolo, april 2012
 12. Paper:"Visioner for folkeskolen", leder i Tidsskrift for Skoleledelse, Dafolo, marts 2012
 13. Report: "Hvad skal barnet hedde? Ledelse af inklusion", interviewundersøgelse i 18 kommuner, s.m. Karen Balle (CBS), Mathilde Carlsen (CBS) og Niels Erik Hulgård Larsen (UCC), december 2011
 14. Chapter: "Reformpres og genopfindelse af gymnasieskolen - ledelse af potentialer i et postbureaukratisk styringsregime", Paper i antologi "Ledelse af uddannelse" sammen med Dorthe Pedersen, red. Pors, Knudsen, Staunæs, Juelskjær. Samfundslitteratur, 2011.
 15. Paper: "Inklusion og ledelse", leder i Tidsskrift for Skoleledelse, Dafolo, marts 2011
 16. Paper: "Innovation i skolen", leder i Tidsskrift for Skoleledelse, Dafolo, januar 2011
 17. Paper: "Identitetens opløsning - i teologisk betydning", Herrens Mark, Garnison, v/Claus Oldenburg. September 2010
 18. Paper:: "Efteruddannelse af ledere", til De Frie Ledere v/Lars Willer, juni 2010.
 19. Newspaper article: "Ubalance. Skoleledere står midt i et vadested". 25. marts 2010
 20. Paper:s.m. Marie Ryberg Larsen: "Strategisk skoleledelse i en dansk skolekontekst 2010". Udgivet i antologien: Det gode skolelederliv. Forlaget Dafolo.
 21. Paper: "Hvor er folkekirken på vej hen?", PrfB. v/Jakob Brønnum, maj 2010.
 22. Report with ph.d. Marie Ryberg: "Strategisk skoleledelse". Together with Skolelederforeningen, 2010
 23. Paper: "Strategisk skoleledelse i en dansk skoleledelseskontekst", in ”Det gode skolelederliv”, 2010
 24. Paper: "Forbundne kar: strategisk og pædagogisk ledelse", Skolelederne, 2009
 25. Paper: "Strategisk skoleledelse: Hvad og hvorfor?", Skolen i morgen, oktober 2009
 26. Paper: "Enfoldighedsledelse i folkekirken". i LPF-nyt. nr.1, 2008
 27. Paper: "Ledelse i folkekirken. Betingelser for selvledelse" , i antologien Velfærdsledelse i den selvstyrende stat, (red. Camilla Sløk og Kaspar Villadsen), Hans Reitzels forlag, 2008
 28. Paper: Hvad er meningen med kærlighed?" i bogen: "Hvad er meningen? Essays om kærlighed, arbejde, demokrati og liv". Red. Joakim Kromann og Mickey Gjerris, Vartov, SN: 978-87-87389-30-3
 29. Paper: Hvad er meningen med arbejde??" i bogen: "Hvad er meningen? Essays om kærlighed, arbejde, demokrati og liv". Red. Joakim Kromann og Mickey Gjerris, Vartov, SN: 978-87-87389-30-3
 30. Paper: Hvad er meningen med demokrati?" i bogen: "Hvad er meningen? Essays om kærlighed, arbejde, demokrati og liv". Red. Joakim Kromann og Mickey Gjerris, Vartov, SN: 978-87-87389-30-3
 31. Paper: Hvad er meningen med livet?" i bogen: "Hvad er meningen? Essays om kærlighed, arbejde, demokrati og liv". Red. Joakim Kromann og Mickey Gjerris, Vartov, SN: 978-87-87389-30-3
 32. Paper: "Fundamentalisme som patologi", Kritisk Forum for Praktisk Teolog nr. 106, 2007  (red. Camilla Sløk)
 33. Paper: Interview with professor emeritus Theodor Jørgensen i Kritisk Forum for Praktisk Teologi nr.103, (red. Camilla Sløk, Anders Klostergaard Pedersen), ANIS, september 2006
 34. Paper: "Modets nærvær- om diakonale organisationers særlige profil på omsorgsmarkedet", skrevet s.m. adjunkt Anders la Cour, institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School, tidsskriftet Social Kritik, juni 2005, s.28-41
 35. Paper: Interview of former rektor Mogens Lindhardt af Camilla Sløk: "Der ansættes ikke teologer i folkekirken", til Kritisk Forum for Praktisk Teologi nr.100, (red. Camilla Sløk, Jesper Stange), ANIS, juni 2005
 36. Paper: "Praktisk teologis fremtid...", i Kritisk Forum for Praktisk Teologinr.100, (red. Camilla Sløk, Jesper Stange), ANIS, juni 2005
 37. Chapter:"Sjælesorg som patologi", i antologien Patologier i moderniteten(red. Rasmus Willig, Marie Appel), s.108-129, januar 2005
 38. Paper: "Med bulder og brag - bibelske elementer på film", til antologien Det står skrevet, red. Niels Thomsen og Henrik Brandt-Petersen, forlaget ANIS, september 2004
 39.  Ph.D. dissertation: "Necessitas som distinktion. Sjælesorg i systemteoretisk perspektiv - om mening og iagttagelsen af lidelse". Teol-info, Det Teologiske Fakultet, København, september 2004
 40. Paper: "Er kætterier sexede?", i Kritisk Forum for Praktisk Teologi, december 2003
 41. Paper: "Katekismer i det 3. årtusinde”, i Kritisk Forum for Praktisk Teologi, december 2001, s.48-58
 42. Book: "Religionskritikkens ophør - set i lyset af Niklas Luhmann", Forlaget for Samfundslitteratur, 1999
 43. Book: "Metafysikkritikkens ophør", tidsskriftet Philosophia, 1996, s.151-171
 44. Price winning dissertation: "Religionsfilosofiske perspektiver i Niklas Luhmanns systemteori", bedømt til Københavns Universitets guldmedalje, 1996 

 

Dissemination list, written and podcasts (58 publications)

 1. Klumme: Vi har fået hund: 10. april 2021, https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/vi-har-faaet-hund-men-jeg-har-opdaget-et-problem
 2. Klumme:  Ensomheden må ikke vokse sig for stor: 13. marts 2021, https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/ensomheden-maa-ikke-vokse-sig-stor
 3. Klumme:  Oprør fra middelklassen: 13. februar 2021, https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/oproer-fra-middelklasse
 4. Klumme: Alle har ét: Hvad er dit handicap? 16. januar 2021, https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/hvad-er-dit-handicap
 5. Klumme: Julene opfordrer os til at se nærmere på korsene i vores liv: 21. november 2020: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/julen-opfordrer-os-til-se-naermere-paa-korsene-i-vores-liv
 6. Klumme: Tillid er godt, men tilsyn er bedre: 27. oktober: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/tillid-er-godt-men-tilsyn-er-bedre
 7. Klumme: Det har været risikofrit at gramse på kvinder, men nu er det slut. 22.september 2020: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/led-os-ikke-i-fristelse
 8. Artikel: 23. maj 2020: "Teologi eller pengene?" et bud på udfordring af konkurrencestaten: https://www.berlingske.dk/oekonomi/teologi-eller-pengene
 9. Artikel 13. maj 2020: "Om Mette Frederiksens ansvar og skyld": https://www.mm.dk/artikel/om-mette-frederiksens-ansvar-og-skyld, Mandag Morgen
 10. Artiklen: Hvem skal have gaven? Berlingske Tidende, sektion: Forstå Business, d.11. april 2020: https://www.berlingske.dk/business/forstaa-business-hvem-skal-have-gaven
 11. Podcast 24. marts 2020: https://growthisland.io/40-camilla-slok-the-hard-things-they-dont-teach-you-in-leadership-courses/?fbclid=IwAR1sX9nW2PQ_IpDMla0-02VxHDKa7jkt_BiTvu-xtjDwRrVmoaa7ifaTcQU"
 12. Paper: "Når død, lidelse eller kærlighed rammer dine medarbejdere" 12. marts 2020:  https://www.lederweb.dk/artikler/naar-doed-lidelse-eller-kaerlighed-rammer-dine-medarbejdere/
 13. "Skamplet". 15. oktober 2019 på dr.dk: https://www.dr.dk/nyheder/indland/skamplet-soelvpapir-og-lange-bade-laes-hvordan-vi-udskammer-hinanden-i-klimadebatten
 14. Podcast med mig her:https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/podcastresearch/research.htm?fbclid=IwAR3aeddky6pE2MsBXYTOFT8Nao8C1rQYpZAW9kr83p4RXhwp4Ew4Neqz8RM 
 15. Ansvar og skyld i arbejde: april 2019, sammen med Miel Pedersen: https://mielpedersen.com/2019/04/10/baeredygtig-sundhed-04-m-camilla-sloek/?fbclid=IwAR0dH1WvzVdDM9iPGssUJJraUkmUG3NXdELI9T3bYRMcH1ey5edFMpUU12M
 16. Paper: Om klimaskam: https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/skam-og-skyld-i-den-groenne-omstilling?fbclid=IwAR3owGCtmaCgIBAD-uqUGHUgGx0F1gOPV3uT1WCfIAJoHHNO4ot8OnXPXlE Kommunikationsforum, 20. February 2019
 17. Podcast: On responsibility and stress in exams: https://cbswire.dk/when-stress-and-guilt-take-over-exams/ CBS Wire February 2019
 18. Existentialism in Leadership: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/podcastresearch/research.htm?fbclid=IwAR3aeddky6pE2MsBXYTOFT8Nao8C1rQYpZAW9kr83p4RXhwp4Ew4Neqz8RM January 2019
 19. Guilt, Christimas, and julefrokost: http://cbswire.dk/when-christmas-dinner-leaves-a-bad-taste/ podcast. 29. november 2018
 20. Kronik: “Hvem tager skylden, når det går galt?”. Politiken d.19. september 2018.
 21. Paper: "Det personlige lederskab er ikke privat", Plenum, Skolelederforeningen, maj 2018, s.51: https://www.skolelederforeningen.org/nyheder-medier/medlemsbladet-plenum/laes-plenum-2018/plenum-nr-3-aprilmaj/
 22. "Genboerne i en ironisk tid. Regensen i 1990'erne". sept. 2017. Red. Josefine Albris, Simon Langkjær, m.fl.
 23. "Lederne vil gerne have magten, men ikke påtage sig skylden": 7. april 2017: http://www.business.dk/debat/ledere-vil-gerne-have-magten-men-ikke-paatage-sig-skyld
 24. "De ansvarlige patrioter", in the book: "De Handlende". Børsens forlag. 2017.
 25. "Her er den danske kapitalisme". Børsen. S.m. Martin Jes Iversen. 3. april 2017: http://borsen.dk/nyheder/opinion/Paper/11/167297/Paper.html
 26. Afvæbnet eller bevæbnet?: Våbenhvile og stilstand i den offentlige sektor Dansk kirketidende 2016-11 | journal-article     
 27. Sådan giver du gaver der glæder Børsen, 2016-08 | journal-article
 28. http://humanresources.dk/User_files/dcbfd841272e5d1e0236ee4489e5d115.pdf
 29. Bryd tabuet om lederens skyld, 2015-10 | ledelse i dag, KL
 30. Bryd tabuet om lederens skyld: https://www.lederweb.dk/artikler/bryd-tabuet-om-lederens-skyld/
 31. Brygger J.C. Jacobsen havde et kald, Iversen, M. J. & Sløk, C. 14 Aug 2015 Boersen
 32. Paper: Sådan fik Mærsk udbredt sin ledelsesfilosofi, Iversen M.J og Sløk, C, 24. sept. 2014: http://borsen.dk/nyheder/avisen/Paper/11/93575/Paper.html
 33. Leder: "Skole og innovation", til magasinet Skolen i morgen, februar 2011
 34. Leder: "Fællesskabets skole", til magasinet Skolen i morgen, januar 2011
 35. Lærebog af Camilla Sløk (red. i samarbejde med Anne-Mette Nortvig Willesen): "Fra frelsessikkerhed til barnets selvtillid", juni 2007 Lærebog
 36. Paper by Camilla Sløk: "Sorry seems to be the hardest work", Ry Højskoles årbog, 2005 (2 sider)
 37. Kronik af Camilla Sløk: "Tænk hvis man vidste...", kronik i Kristeligt Dagblad, skrevet s.m. antropolog Cecilie Rubow, 14. marts 2005 (4 sider)
 38. Paper by Camilla Sløk: "Troen på sygehus", Dansk Kirkeliv 2004/5, s.57-61, (5 sider)
 39. Paper by Camilla Sløk: "Salmevers og kongerække", i Jægersborg Kirkeblad, august 2003 (3 sider)
 40. Anmeldelse af Camilla Sløk: "Også idioter skal begraves", Dansk Teologisk Tidsskrift, ultimo 2002 (1 side)
 41. Paper by Camilla Sløk: "Du må gerne have andre guder", Samvirke, september 2002 (5 sider)
 42. Paper by Camilla Sløk: "Kateketik som opdragelse til tro", Københavns Stiftsårbog 2002 (4 sider)
 43. Tre artikler om internettet i Samvirke af Camilla Sløk i maj, juni og juli 2002 (9 sider)
 44. Paper by Camilla Sløk: "Prædestination - et fortabt begreb?", i tidsskriftserie Kesera, udgivet af Kesera, Institut for Fremtidsforskning, juli 2002 (7 sider)
 45. Paper by Camilla Sløk: "Kærlighed til arbejdslivet",  Samvirke, februar 2002 (5 sider)
 46. Paper by Camilla Sløk: "Et kvantemekanisk gudsbevis", i tidsskriftet Kesera: Udgivet af Kesera, Institut for Fremtidsforskning, februar 2002 (3 sider)
 47. Paper by Camilla Sløk: ”Fra pebermø til solosild”, Samvirke, februar 2001 (5 sider)
 48. Paper by Camilla Sløk: ”Projektarbejde i kristendomskundskab i folkeskolen”, i antologien Projektarbejde og faglighed: red. Henning Brinkmann og Ole B. Clausen, Dafolo Forlag, 2001, s.115-126 (11 sider). Oversat og solgt på norsk forlag, Kommuneforlaget, 2003
 49. Paper by Camilla Sløk: ”Jesus som computernørd”, Samvirke, januar 2001 (5 sider)
 50. Paper by Camilla Sløk: “Kan kirken trøste den sørgende?”, Samvirke, december 2000 (5 sider)
 51. Anmeldelse af Camilla Sløk: “Jeg tror at jeg tror, Gianni Vattimo”, Medlemskommunikasjon, Religionslærerforeningen, juni 2000 (2 sider)
 52. Paper by Camilla Sløk: “Optag jeres gruppearbejde på kassettebånd eller del æren”, Blaagaard Tidende juni 2000 (3 sider) s.1-2
 53. Lektorkvalificering til kristendomskundskab/livsoplysning/religion af Camilla Sløk, Blaagaard Statsseminarium: januar 2000 (28 sider)
 54. Kronik af Camilla Sløk: “Jesus er gået ud af skolen”, Politiken, d.28.10.99, s.7-8, (6 sider)
 55. Paper by Camilla Sløk: “Fra syndefald til grådighed”, Samvirke, september 1999, s.6-10, (5 sider)
 56. Paper by Camilla Sløk: "Kirke, sex og ægteskab i USA", Samvirke, september 1997 (6 sider)
 57. Paper by Camilla Sløk: "En sociolog omvender sig", om Niklas Luhmanns systemteori, Teol-information, forår 1997 (5 sider)
 58. Kronik af Camilla Sløk: "Da troen blev stueren", Berlingske Tidende 20.november 1996 (5 sider) 

 

Interviews og citater i danske medier i 2020:

 1. Her er de bøger, som erhvervslivet skal læse denne jul Camilla Sløk: 19/12/2020. Berlingske Business
 2. Den moderne leder skal både vise omsorg for opgaven og for sine medarbejderes indre liv Camilla Sløk: 03/11/2020. Videnskab.dk
 3. Debat: Tillid er den eneste vej frem Camilla Sløk: 31/10/2020. Kristeligt Dagblad 
 4. Lektor: Ligner magtmisbrug Camilla Sløk 30/10/2020. Børsen:
 5. Alle vil have ansvar, men ingen vil have skyldenCamilla Sløk:10/10/2020. Politiken
 6. Vælgere søger mere end kirkelige synspunkter hos ny biskop Camilla Sløk: 30/09/2020. Kristeligt Dagblad
 7. Alle løber tør for empati før eller siden Camilla Sløk: 17/09/2020. Zetland
 8. Der er mandefald i flere af Vejles 13 menighedsråd Camilla Sløk: 06/09/2020. Vejle Amts Folkeblad.
 9. Nyt studie: Det dumme svin når ikke nemmere til tops Camilla Sløk: 04/09/2020. Magisterbladet
 10. Organiseret ondskab finder sted i Danmark hver eneste dag Camilla Sløk:16/07/2020. Kristeligt Dagblad
 11. Kære leder: Camilla Sløk: 16/7/2020:https://www.berlingske.dk/kommentar/kaere-leder-du-goer-klogt-i-at-gaa-taet-paa-de-ansattes-privatliv
 12. Da livets ustyrlighed overrumplede det moderne menneske Camilla Sløk: 10/07/2020. Kristeligt Dagblad
 13. Coronaen udløste danskernes airbag - og den virkede Camilla Sløk:  10/07/2020. Kristeligt Dagblad
 14. Tidsånd. Søndag 21. jun. 2020 Camilla Sløk: 21/06/2020. P1, Danmarks Radio
 15. Arbejdspladsens eksistentielle dramaer martrer lederen i årevis Camilla Sløk: 11/06/2020. Kristeligt Dagblad
 16. Teologi eller pengene? Camilla Sløk:  23/05/2020. Berlingske Tidende
 17. Kronik: Folkekirken er en del af kriseberedskabet Camilla Sløk: 23/05/2020. Kristeligt Dagblad
 18. Generalsekretær: Camilla Sløks bog om ledelse er en af de bedste, jeg har læst Camilla Sløk: 08/04/2020. Kirke.dk
 19. I krisen bliver individualister til et kollektiv Camilla Sløk: 16/03/2020. Kristeligt Dagblad
 20. Når eksistentielle dramaer på arbejdspladsen martrer lederen Camilla Sløk: 14/03/2020. Jyllands-Posten
 21. Arbejdsliv: Chefens skulder Camilla Sløk: 06/03/2020. Weekendavisen
 22. Den rette til jobbet? Det vil personlighedstesten hjælpe med svar på Camilla Sløk: 14/02/2020. Kristeligt Dagblad 
 23. Anm: Den sidste mand på broen Martin Jes Iversen & Camilla Sløk:04/01/2020. Jyllands-Posten 

Se også CBS' website: https://research.cbs.dk/en/persons/camilla-sl%C3%B8k/clippings/

 

Short CV

I graduated as Master of Theology at Copenhagen University in 1996. The discipline of theology means learning history, semantics, philosophy, ethics, and languages (Latin, Ancient Greek, Hebrew, German). 

I graduated as Master of Theology at Princeton Theological Seminary in 1997.

I graduated as a Ph.D. from Copenhagen University, Theology Department in 2004, with a thesis on expectations to pastoral care, with perspectives to Martin Luther and Niklas Luhmann.

I joined Copenhagen Business School, Denmark in 2004, where I still am an associate professor at Department of Organization.

I went to Harvard Business School in 2010 for GloColl. 

I have presented my research at several international conferences and seminars, e.g. USA (2010, 2011 and 2016),  Germany (2006), Croatia 2019) England (2017), Iceland (2011), Finland (2012), Japan (2015), Singapore (2015), Canada (2012), Norway (2018), Sweden (2003), and Denmark (2019).

 I am an invited reviewer at Journal of Management Learning; Humanistic Journal of Management; Journal of Business Ethics; Organization, and more.

Interdisciplinary research

I have done research for 26 years in different fields. I started in 1995 writing my award winning thesis on Luhmann and religion.

My interdisciplinary work range over the following fields: 1) theology, 2) sociology of religion, 3) sociology and systems theory, primarily Niklas Luhmann, 4) school leadership in public sector, 5) existential dilemmas of leadership, and 6) pastoral care and counseling.

A general topic in all my research is crisis and conflict, guilt and reconciliation.

Del siden