Publikationer

Publikationer i alt: 123 publikationer, pr. 2023

Nøgleordet for min forskning er ansvar i ledelse, herunder dilemmaer og værdisammenstød i forventninger til ledelse. Dette har jeg set på igennem en sociologisk optik, primært Niklas Luhmann; en samfundsmæssig optik, primært New Public Management og New Public Governance, og en organisationsteoretisk optik, primært leadership-teori.

Mine internationale og nationale publikationer viser min interesse for etik og værdier i ledelse og organisation, herunder min teologiske vinkel på systemteori og offentlig ledelse. 

 

Publikationer på engelsk

Publikationer på engelsk Min artikel sammen med Carsten Greve:When dialogue doesn’t work: school reforms and lessons from Denmark" og er publiceret i Policy Design and Practice Volume 3, 2020 - Issue 4https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/25741292.2020.1858576 Artiklen handler om ansvar i forhold til skolereformen i 2014, og hvorfor det gik galt. Vi viser, at ansvarsfordelingen imellem ministeriet og Danmarks Lærerforening var uklar, og at det var en hovedårsagen til balladen. Vi er begge forskere på Copenhagen Business School. Vi underviser begge på Master of Public Governance.

Jeg har de seneste 9 år skrevet om ansvar og forventninger til ledere i forhold til ansvar og skyld. En af disse artikler er: "Guilt as curse and gift", og er udkommet i Handbook of Economic Theology, på Routledge Forlag: https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Economic-Theology/Schwarzkopf/p/book/9781138288850. Den handler om skyld som begreb, og jeg sætter dette begreb i relation til økonomi, gaver og relationer i organisationer. Min interesse for ansvar og skyld kom af min forskning i skoleledelse i årene 2004-2013. I disse år grundlagde jeg sammen med Professionshøjskolen UCC (i dag Professionshøjskolen København) Center for Skoleledelse, som jeg var leder af. Om skoleledelse og konflikter om ansvar har jeg bl.a. skrevet denne artikel: "Forandringer og værdikampe i folkeskolen i en New Public Management-tid" 2018: http://camsloek.simplesite.com/440332961

En anden artikel om skolen og forventninger til lederne, er denne: "To be or not to be a head teacher: The need of hybrids as deparadoxicification machines", in "Hybrid Forms of Governance. Self-suspension of Power", eds. professor Niels Åkerstrøm Andersen, CBS, and professor Inger-Johanne Sand, Oslo University. Palgrave, London. 2012

Jeg har skrevet om værdisammenstød i ledelse i folkekirken, mellem frivilliges værdier og fagprofessionelles værdier: "Disorganization as religion: organization in the Danish Evangelical Lutheran National Church". Cybernetics & Human Knowing, Volume 16, No.1-2, 2009

Ligeledes skrev jeg om værdisammenstød i Muhammedkrisen, og forskellen mellem politiske idealer og religiøse følelser:  "Here I stand: Lutheran stubbornnes in the Danish Prime Minister's office during The Danish Cartoon Crisis" (2009). European Journal of Social Theory 12(2)

Forskellige værdier imellem religion og samfund var også pointen i disse to artikler, hvor jeg især analyserede forskellige opfattelser af frihed: “Niklas Luhmann's ambiguity towards religion”. Soziale Systeme, 11(2). 327-345, 2006  og "Necessity and contingency in Luther and Luhmann", i Luther between Present and Past. Studies in Luther and Lutheranism. Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 56; Ulrik Nissen, Bo Holm & Olli-Pekka Vainio (eds.). Luther-Agricola-Society, Helsinki 2004

Min første artikel i et international tidsskrift var denne artikel, som handler om at perspektivforskyde problemer med henblik på at finde nye løsninger: "Short-term Counseling and the Use of Reframing",  Journal of Pastoral Psychology Vol. 46, no.2, 1997, s.119-130 

 

Bøger og artikler

In all 115 publications, distributed as the following:

Peer-reviewed papers in English (16 publications):


16) Guilt - leadership in stakeholder theory (2023): in:

Encyclopedia of Stakeholder Management. ed. /Jacob Dahl Rendtorff; Maria Bonnafous-Boucher. Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2023, p. 134-139 (Elgar Encyclopedias in Business and Management series)


15) "When Dialogue Doesn’t Work: School Reforms and Lessons from Denmark" (2020): Journal: Policy Design and Practice (RPDP) Article ID: RPDP 1858576: https://doi.org/10.1080/25741292.2020.1858576 .


14) Camilla Sløk /Guilt, Responsibility, and Leadership
In: Handbook of Business Legitimacy: Responsibility, Ethics and Society. . ed. /Jacob Dahl Rendtorff. Cham : Springer 2020, p. 141-157: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-319-68845-9_117-1


13) Camilla Sløk /Guilt
In: The Routledge Handbook of Economic Theology. ed. /Stefan Schwarzkopf. Abingdon : Routledge 2020, p. 72-80 (Routledge International Handbooks): https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315267623-9/guilt-camilla-sl%C3%B8k

 

12) Camilla Sløk /Theology, Responsibility, and Business Legitimacy
In: Handbook of Business Legitimacy: Responsibility, Ethics and Society. . ed. /Jacob Dahl Rendtorff. Cham : Springer 2020, p. 203-216: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-68845-9_47-1

11) “Seduction”, 2015, by Camilla Sløk, chapter in Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, section 3 Resources, Volume 15, Tome VI, ed. By Steven Emmanuel, William McDonald, Jon Stewart, Ashgate Publishing

10) "To be or not to be a head teacher: The need of hybrids as deparadoxicification machines", in "Hybrid Forms of Governance. Self-suspension of Power", by Camilla Sløk, eds. professor Niels Åkerstrøm Andersen, CBS, and professor Inger-Johanne Sand, Oslo University. Palgrave, London. 2012

9) "Leadership and seduction. An Explosive Vulcano", by Camilla Sløk, in MPP-magazine, CBS, April 2011

8) "Disorganization as religion: organization in the Danish Evangelical Lutheran National Church". by Camilla Sløk, in Cybernetics & Human Knowing, Volume 16, No.1-2, 2009

7) "Here I stand: Lutheran stubbornnes in the Danish Prime Minister's office during The Danish Cartoon Crisis" (2009). by Camilla Sløk, in European Journal of Social Theory 12(2)

6) "Don Giovanni as the re-entry of the spirit in the flesh", by Camilla Sløk, in Kierkegaard Yearbook, 2008

5) “Niklas Luhmann's ambiguity towards religion”. by Camilla Sløk, in Soziale Systeme, 11(2). 327-345, 2006

4) "The muslim in our heads", review of Birgit Bertungs bog Menneskelighed, by Camilla Sløk, , in The Kierkegaard Chronicle, red. Karl Verstrynge, Paul Cruysberghs, Leuven, Belgien, 2005

3) "Necessity and contingency in Luther and Luhmann", by Camilla Sløk, in Luther between Present and Past. Studies in Luther and Lutheranism. Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 56; Ulrik Nissen, Anna Vind, Bo Holm & Olli-Pekka Vainio (eds.). Luther-Agricola-Society, Helsinki 2004

2) "Short-term Counseling and the Use of Reframing", by Camilla Sløk, in Journal of Pastoral Psychology Vol. 46, no.2, 1997, s.119-130

1) "Theology and Pastoral Counseling, a new interdisciplinary approach", review of Deborah van Deusen Hunsingers book, by Camilla Sløk, in Koinonia, 1996 

 

Research in Danish (46 publications) 

 1. Journal article/ Ansvar og skyld i corona-ledelse
  In: Omtanke, No. 5, 1.2021, p. 20-25
 2. In: Kritisk Forum for Praktisk Teologi, No. 164, 25.6.2021
 3. Article: "At magte omsorgen" (2020): Tidsskriftet Erhvervspsykologi. Volume 18 - nummer 4 - december 2020. https://dpf.dk/produkt/tidsskrift/erhvervspsykologi-nr-4-2020
 4. Book: ”Magt og omsorg i det personlige lederskab” 25. februar 2020, Dansk Psykologisk Forlag:

  https://dpf.dk/produkt/magt-og-omsorg-i-det-eksistentielle-lederskab

 5. Book: “Fejlfri og læringsparat” (forthcoming) 2020, Akademisk Forlag
 6. Book: "Kompagniets mand", Gyldendals forlag, together with Martin Jes Iversen: https://www.saxo.com/dk/kompagniets-mand_martin-jes-iversencamilla-sloekcarsten-dencker-nielsen_indbundet_9788702245875
 7. Paper: "Har en leder altid ansvaret, og aldrig skylden? - Om lederes læring ved undervisning i ansvar i ledelse", for MPG-series,: https://rauli.cbs.dk/index.php/PGR/issue/view/763 editor: Ursula Plesner. December 2018
 8. Chapter: "Forandring og værdikampe i folkeskolen i en NPM-tid". 2018. Dafolo. Red. Jens Linder: http://camsloek.simplesite.com/440332961 og http://www.dafolo-online.dk/Dafolo-Forlag/ledelse-new-public-management-i-danmark---baggrund,-erfaringer-og-fremtid-7765
 9. "Genboerne i en ironisk tid. Regensen i 1990'erne". sept. 2017. Red. Josefine Albris, Simon Langkjær, m.fl.
 10. Interview."De udenforstående", red. Pia Lauritzen. https://www.djoef-forlag.dk/da/boeger/d/de-udenforstaaende
 11. Book: ”Blod, sved og tårer: Om ansvar og skyld i ledelse”, oktober 2014. DJØF Forlag Bogen fik mange gode anmeldelser, bl.a. her: http://www.business.dk/ledelse/tung-men-vigtig-bog-om-ledere-og-skyld Også Steen Hildebrandt anmeldte min bog meget positivt: http://www.steenhildebrandt.dk/2015/01/ledelse-et-skaevvredet-begreb/
 12. Report: "Fremtidens Innovative Folkeskole". Rapport om Center for Skoleledelses undersøgelse 2011-12 om ledelse af innovation i folkeskolen. S.m. Mathilde Carlsen, Jesper Christensen, Niels Erik Hulgård, finansieret af Industriens Fond ( www.industriensfond.dk):https://www.cbs.dk/files/cbs.dk/rapport_fremtidens_innovative_folkeskole_center_for_skoleledelse_cbs_new.pdf
 13. Paper: "Fusioner: sæt grænser for medbestemmelse", leder i Tidsskrift for Skoleledelse, Dafolo, april 2012
 14. Paper:"Visioner for folkeskolen", leder i Tidsskrift for Skoleledelse, Dafolo, marts 2012
 15. Report: "Hvad skal barnet hedde? Ledelse af inklusion", interviewundersøgelse i 18 kommuner, s.m. Karen Balle (CBS), Mathilde Carlsen (CBS) og Niels Erik Hulgård Larsen (UCC), december 2011
 16. Chapter: "Reformpres og genopfindelse af gymnasieskolen - ledelse af potentialer i et postbureaukratisk styringsregime", Paper i antologi "Ledelse af uddannelse" sammen med Dorthe Pedersen, red. Pors, Knudsen, Staunæs, Juelskjær. Samfundslitteratur, 2011.
 17. Paper: "Inklusion og ledelse", leder i Tidsskrift for Skoleledelse, Dafolo, marts 2011
 18. Paper: "Innovation i skolen", leder i Tidsskrift for Skoleledelse, Dafolo, januar 2011
 19. Paper: "Identitetens opløsning - i teologisk betydning", Herrens Mark, Garnison, v/Claus Oldenburg. September 2010
 20. Paper:: "Efteruddannelse af ledere", til De Frie Ledere v/Lars Willer, juni 2010.
 21. Newspaper article: "Ubalance. Skoleledere står midt i et vadested". 25. marts 2010
 22. Paper:s.m. Marie Ryberg Larsen: "Strategisk skoleledelse i en dansk skolekontekst 2010". Udgivet i antologien: Det gode skolelederliv. Forlaget Dafolo.
 23. Paper: "Hvor er folkekirken på vej hen?", PrfB. v/Jakob Brønnum, maj 2010.
 24. Report with ph.d. Marie Ryberg: "Strategisk skoleledelse". Together with Skolelederforeningen, 2010
 25. Paper: "Strategisk skoleledelse i en dansk skoleledelseskontekst", in ”Det gode skolelederliv”, 2010
 26. Paper: "Forbundne kar: strategisk og pædagogisk ledelse", Skolelederne, 2009
 27. Paper: "Strategisk skoleledelse: Hvad og hvorfor?", Skolen i morgen, oktober 2009
 28. Paper: "Enfoldighedsledelse i folkekirken". i LPF-nyt. nr.1, 2008
 29. Paper: "Ledelse i folkekirken. Betingelser for selvledelse" , i antologien Velfærdsledelse i den selvstyrende stat, (red. Camilla Sløk og Kaspar Villadsen), Hans Reitzels forlag, 2008
 30. Paper: Hvad er meningen med kærlighed?" i bogen: "Hvad er meningen? Essays om kærlighed, arbejde, demokrati og liv". Red. Joakim Kromann og Mickey Gjerris, Vartov, SN: 978-87-87389-30-3
 31. Paper: Hvad er meningen med arbejde??" i bogen: "Hvad er meningen? Essays om kærlighed, arbejde, demokrati og liv". Red. Joakim Kromann og Mickey Gjerris, Vartov, SN: 978-87-87389-30-3
 32. Paper: Hvad er meningen med demokrati?" i bogen: "Hvad er meningen? Essays om kærlighed, arbejde, demokrati og liv". Red. Joakim Kromann og Mickey Gjerris, Vartov, SN: 978-87-87389-30-3
 33. Paper: Hvad er meningen med livet?" i bogen: "Hvad er meningen? Essays om kærlighed, arbejde, demokrati og liv". Red. Joakim Kromann og Mickey Gjerris, Vartov, SN: 978-87-87389-30-3
 34. Paper: "Fundamentalisme som patologi", Kritisk Forum for Praktisk Teolog nr. 106, 2007  (red. Camilla Sløk)
 35. Paper: Interview with professor emeritus Theodor Jørgensen i Kritisk Forum for Praktisk Teologi nr.103, (red. Camilla Sløk, Anders Klostergaard Pedersen), ANIS, september 2006
 36. Paper: "Modets nærvær- om diakonale organisationers særlige profil på omsorgsmarkedet", skrevet s.m. adjunkt Anders la Cour, institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School, tidsskriftet Social Kritik, juni 2005, s.28-41
 37. Paper: Interview of former rektor Mogens Lindhardt af Camilla Sløk: "Der ansættes ikke teologer i folkekirken", til Kritisk Forum for Praktisk Teologi nr.100, (red. Camilla Sløk, Jesper Stange), ANIS, juni 2005
 38. Paper: "Praktisk teologis fremtid...", i Kritisk Forum for Praktisk Teologinr.100, (red. Camilla Sløk, Jesper Stange), ANIS, juni 2005
 39. Chapter:"Sjælesorg som patologi", i antologien Patologier i moderniteten(red. Rasmus Willig, Marie Appel), s.108-129, januar 2005
 40. Paper: "Med bulder og brag - bibelske elementer på film", til antologien Det står skrevet, red. Niels Thomsen og Henrik Brandt-Petersen, forlaget ANIS, september 2004
 41.  Ph.D. dissertation: "Necessitas som distinktion. Sjælesorg i systemteoretisk perspektiv - om mening og iagttagelsen af lidelse". Teol-info, Det Teologiske Fakultet, København, september 2004
 42. Paper: "Er kætterier sexede?", i Kritisk Forum for Praktisk Teologi, december 2003
 43. Paper: "Katekismer i det 3. årtusinde”, i Kritisk Forum for Praktisk Teologi, december 2001, s.48-58
 44. Book: "Religionskritikkens ophør - set i lyset af Niklas Luhmann", Forlaget for Samfundslitteratur, 1999
 45. Book: "Metafysikkritikkens ophør", tidsskriftet Philosophia, 1996, s.151-171
 46. Price winning dissertation: "Religionsfilosofiske perspektiver i Niklas Luhmanns systemteori", bedømt til Københavns Universitets guldmedalje, 1996 

 

Dissemination list, written and podcasts (62 publications)

 1. Camilla Sløk /Børn gør op med deres forældre på nye måder
  In: Kristeligt Dagblad, 28.8.2021, p. 10

  Contribution to newspaper - Comment/debate

 2. Camilla Sløk /Ensomheden må ikke vokse sig for stor
  In: Kristeligt Dagblad, 13.3.2021, p. 10

  Contribution to newspaper - Comment/debate

 3. Camilla Sløk /Før var vi alle lige - nu er vi alle skæve
  In: Kristeligt Dagblad, 11.9.2021, p. 10

  Contribution to newspaper - Comment/debate

 4. Camilla Sløk /Hvad er dit handicap?
  In: Kristeligt Dagblad, 16.1.2021, p. 10

  Contribution to newspaper - Comment/debate

 5. Camilla Sløk (Producer) /Interview med forsker Reidar Due om Hannah Arendt
  www : Ansvarskanalen 2021

  Sound/Visual production (digital)

 6. Camilla Sløk (Producer) /Konkurrencestaten: Samtale med Ove Kaj Pedersen.
  www : Ansvarskanalen 2021

  Sound/Visual production (digital)

 7. Camilla Sløk /Ledelse i folkekirken
  In: Kirken i Dag, No. 3, 9.2021, p. 16-17

  Journal article

 8. Camilla Sløk /Oprør fra middelklassen
  In: Kristeligt Dagblad, 13.2.2021, p. 10

  Contribution to newspaper - Comment/debate

 9. Camilla Sløk (Producer) /Samtale med afdelingsleder, John Larsen, Det Kongelige Bibliotek, om hykleri i organisationer
  www : Ansvarskanalen 2021

  Sound/Visual production (digital)

 10. Tillid er godt, men tilsyn er bedre: 27. oktober 2020: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/tillid-er-godt-men-tilsyn-er-bedre
 11. Det har været risikofrit at gramse på kvinder, men nu er det slut. 22.september 2020: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/led-os-ikke-i-fristelse
 12. Artikel: 23. maj 2020: "Teologi eller pengene?" et bud på udfordring af konkurrencestaten: https://www.berlingske.dk/oekonomi/teologi-eller-pengene
 13. Artikel 13. maj 2020: "Om Mette Frederiksens ansvar og skyld": https://www.mm.dk/artikel/om-mette-frederiksens-ansvar-og-skyld, Mandag Morgen
 14. Artiklen: Hvem skal have gaven? Berlingske Tidende, sektion: Forstå Business, d.11. april 2020: https://www.berlingske.dk/business/forstaa-business-hvem-skal-have-gaven
 15. Podcast 24. marts 2020: https://growthisland.io/40-camilla-slok-the-hard-things-they-dont-teach-you-in-leadership-courses/?fbclid=IwAR1sX9nW2PQ_IpDMla0-02VxHDKa7jkt_BiTvu-xtjDwRrVmoaa7ifaTcQU"
 16. Paper: "Når død, lidelse eller kærlighed rammer dine medarbejdere" 12. marts 2020:  https://www.lederweb.dk/artikler/naar-doed-lidelse-eller-kaerlighed-rammer-dine-medarbejdere/
 17. "Skamplet". 15. oktober 2019 på dr.dk: https://www.dr.dk/nyheder/indland/skamplet-soelvpapir-og-lange-bade-laes-hvordan-vi-udskammer-hinanden-i-klimadebatten
 18. Podcast med mig her:https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/podcastresearch/research.htm?fbclid=IwAR3aeddky6pE2MsBXYTOFT8Nao8C1rQYpZAW9kr83p4RXhwp4Ew4Neqz8RM 

 19. Ansvar og skyld i arbejde: april 2019, sammen med Miel Pedersen: https://mielpedersen.com/2019/04/10/baeredygtig-sundhed-04-m-camilla-sloek/?fbclid=IwAR0dH1WvzVdDM9iPGssUJJraUkmUG3NXdELI9T3bYRMcH1ey5edFMpUU12M
 20. Paper: Om klimaskam: https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/skam-og-skyld-i-den-groenne-omstilling?fbclid=IwAR3owGCtmaCgIBAD-uqUGHUgGx0F1gOPV3uT1WCfIAJoHHNO4ot8OnXPXlE Kommunikationsforum, 20. February 2019
 21. Podcast: On responsibility and stress in exams: https://cbswire.dk/when-stress-and-guilt-take-over-exams/ CBS Wire February 2019
 22. Existentialism in Leadership: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/podcastresearch/research.htm?fbclid=IwAR3aeddky6pE2MsBXYTOFT8Nao8C1rQYpZAW9kr83p4RXhwp4Ew4Neqz8RM January 2019
 23. Guilt, Christimas, and julefrokost: http://cbswire.dk/when-christmas-dinner-leaves-a-bad-taste/ podcast. 29. november 2018
 24. Kronik: “Hvem tager skylden, når det går galt?”. Politiken d.19. september 2018.
 25. Paper: "Det personlige lederskab er ikke privat", Plenum, Skolelederforeningen, maj 2018, s.51: https://www.skolelederforeningen.org/nyheder-medier/medlemsbladet-plenum/laes-plenum-2018/plenum-nr-3-aprilmaj/
 26. "Genboerne i en ironisk tid. Regensen i 1990'erne". sept. 2017. Red. Josefine Albris, Simon Langkjær, m.fl.
 27. "Lederne vil gerne have magten, men ikke påtage sig skylden": 7. april 2017: http://www.business.dk/debat/ledere-vil-gerne-have-magten-men-ikke-paatage-sig-skyld
 28. "De ansvarlige patrioter", in the book: "De Handlende". Børsens forlag. 2017.
 29. "Her er den danske kapitalisme". Børsen. S.m. Martin Jes Iversen. 3. april 2017: http://borsen.dk/nyheder/opinion/Paper/11/167297/Paper.html
 30. Afvæbnet eller bevæbnet?: Våbenhvile og stilstand i den offentlige sektor Dansk kirketidende 2016-11 | journal-article     
 31. Sådan giver du gaver der glæder Børsen, 2016-08 | journal-article
 32. http://humanresources.dk/User_files/dcbfd841272e5d1e0236ee4489e5d115.pdf
 33. Bryd tabuet om lederens skyld, 2015-10 | ledelse i dag, KL
 34. Bryd tabuet om lederens skyld: https://www.lederweb.dk/artikler/bryd-tabuet-om-lederens-skyld/
 35. Brygger J.C. Jacobsen havde et kald, Iversen, M. J. & Sløk, C. 14 Aug 2015 Boersen
 36. Paper: Sådan fik Mærsk udbredt sin ledelsesfilosofi, Iversen M.J og Sløk, C, 24. sept. 2014: http://borsen.dk/nyheder/avisen/Paper/11/93575/Paper.html
 37. Leder: "Skole og innovation", til magasinet Skolen i morgen, februar 2011
 38. Leder: "Fællesskabets skole", til magasinet Skolen i morgen, januar 2011
 39. Lærebog af Camilla Sløk (red. i samarbejde med Anne-Mette Nortvig Willesen): "Fra frelsessikkerhed til barnets selvtillid", juni 2007 Lærebog
 40. Paper by Camilla Sløk: "Sorry seems to be the hardest work", Ry Højskoles årbog, 2005 (2 sider)
 41. Kronik af Camilla Sløk: "Tænk hvis man vidste...", kronik i Kristeligt Dagblad, skrevet s.m. antropolog Cecilie Rubow, 14. marts 2005 (4 sider)
 42. Paper by Camilla Sløk: "Troen på sygehus", Dansk Kirkeliv 2004/5, s.57-61, (5 sider)
 43. Paper by Camilla Sløk: "Salmevers og kongerække", i Jægersborg Kirkeblad, august 2003 (3 sider)
 44. Anmeldelse af Camilla Sløk: "Også idioter skal begraves", Dansk Teologisk Tidsskrift, ultimo 2002 (1 side)
 45. Paper by Camilla Sløk: "Du må gerne have andre guder", Samvirke, september 2002 (5 sider)
 46. Paper by Camilla Sløk: "Kateketik som opdragelse til tro", Københavns Stiftsårbog 2002 (4 sider)
 47. Tre artikler om internettet i Samvirke af Camilla Sløk i maj, juni og juli 2002 (9 sider)
 48. Paper by Camilla Sløk: "Prædestination - et fortabt begreb?", i tidsskriftserie Kesera, udgivet af Kesera, Institut for Fremtidsforskning, juli 2002 (7 sider)
 49. Paper by Camilla Sløk: "Kærlighed til arbejdslivet",  Samvirke, februar 2002 (5 sider)
 50. Paper by Camilla Sløk: "Et kvantemekanisk gudsbevis", i tidsskriftet Kesera: Udgivet af Kesera, Institut for Fremtidsforskning, februar 2002 (3 sider)
 51. Paper by Camilla Sløk: ”Fra pebermø til solosild”, Samvirke, februar 2001 (5 sider)
 52. Paper by Camilla Sløk: ”Projektarbejde i kristendomskundskab i folkeskolen”, i antologien Projektarbejde og faglighed: red. Henning Brinkmann og Ole B. Clausen, Dafolo Forlag, 2001, s.115-126 (11 sider). Oversat og solgt på norsk forlag, Kommuneforlaget, 2003
 53. Paper by Camilla Sløk: ”Jesus som computernørd”, Samvirke, januar 2001 (5 sider)
 54. Paper by Camilla Sløk: “Kan kirken trøste den sørgende?”, Samvirke, december 2000 (5 sider)
 55. Anmeldelse af Camilla Sløk: “Jeg tror at jeg tror, Gianni Vattimo”, Medlemskommunikasjon, Religionslærerforeningen, juni 2000 (2 sider)
 56. Paper by Camilla Sløk: “Optag jeres gruppearbejde på kassettebånd eller del æren”, Blaagaard Tidende juni 2000 (3 sider) s.1-2
 57. Lektorkvalificering til kristendomskundskab/livsoplysning/religion af Camilla Sløk, Blaagaard Statsseminarium: januar 2000 (28 sider)
 58. Kronik af Camilla Sløk: “Jesus er gået ud af skolen”, Politiken, d.28.10.99, s.7-8, (6 sider)
 59. Paper by Camilla Sløk: “Fra syndefald til grådighed”, Samvirke, september 1999, s.6-10, (5 sider)
 60. Paper by Camilla Sløk: "Kirke, sex og ægteskab i USA", Samvirke, september 1997 (6 sider)
 61. Paper by Camilla Sløk: "En sociolog omvender sig", om Niklas Luhmanns systemteori, Teol-information, forår 1997 (5 sider)
 62. Kronik af Camilla Sløk: "Da troen blev stueren", Berlingske Tidende 20.november 1996 (5 sider) 

 

Interviews og citater i danske medier:

 1. P1: Tidsånd. 31. januar 2021: https://www.dr.dk/radio/p1/tidsaand/tidsand-2021-01-31
 2. Her er de bøger, som erhvervslivet skal læse denne jul Camilla Sløk: 19/12/2020. Berlingske Business
 3. Den moderne leder skal både vise omsorg for opgaven og for sine medarbejderes indre liv Camilla Sløk: 03/11/2020. Videnskab.dk
 4. Debat: Tillid er den eneste vej frem Camilla Sløk: 31/10/2020. Kristeligt Dagblad 
 5. Lektor: Ligner magtmisbrug Camilla Sløk 30/10/2020. Børsen:
 6. Alle vil have ansvar, men ingen vil have skyldenCamilla Sløk:10/10/2020. Politiken
 7. Vælgere søger mere end kirkelige synspunkter hos ny biskop Camilla Sløk: 30/09/2020. Kristeligt Dagblad
 8. Alle løber tør for empati før eller siden Camilla Sløk: 17/09/2020. Zetland
 9. Der er mandefald i flere af Vejles 13 menighedsråd Camilla Sløk: 06/09/2020. Vejle Amts Folkeblad.
 10. Nyt studie: Det dumme svin når ikke nemmere til tops Camilla Sløk: 04/09/2020. Magisterbladet
 11. Organiseret ondskab finder sted i Danmark hver eneste dag Camilla Sløk:16/07/2020. Kristeligt Dagblad
 12. Kære leder: Camilla Sløk: 16/7/2020:https://www.berlingske.dk/kommentar/kaere-leder-du-goer-klogt-i-at-gaa-taet-paa-de-ansattes-privatliv
 13. Da livets ustyrlighed overrumplede det moderne menneske Camilla Sløk: 10/07/2020. Kristeligt Dagblad
 14. Coronaen udløste danskernes airbag - og den virkede Camilla Sløk:  10/07/2020. Kristeligt Dagblad
 15. Tidsånd. Søndag 21. jun. 2020 Camilla Sløk: 21/06/2020. P1, Danmarks Radio
 16. Arbejdspladsens eksistentielle dramaer martrer lederen i årevis Camilla Sløk: 11/06/2020. Kristeligt Dagblad
 17. Teologi eller pengene? Camilla Sløk:  23/05/2020. Berlingske Tidende
 18. Kronik: Folkekirken er en del af kriseberedskabet Camilla Sløk: 23/05/2020. Kristeligt Dagblad
 19. Generalsekretær: Camilla Sløks bog om ledelse er en af de bedste, jeg har læst Camilla Sløk: 08/04/2020. Kirke.dk
 20. I krisen bliver individualister til et kollektiv Camilla Sløk: 16/03/2020. Kristeligt Dagblad
 21. Når eksistentielle dramaer på arbejdspladsen martrer lederen Camilla Sløk: 14/03/2020. Jyllands-Posten
 22. Arbejdsliv: Chefens skulder Camilla Sløk: 06/03/2020. Weekendavisen
 23. Den rette til jobbet? Det vil personlighedstesten hjælpe med svar på Camilla Sløk: 14/02/2020. Kristeligt Dagblad 
 24. Anm: Den sidste mand på broen Martin Jes Iversen & Camilla Sløk:04/01/2020. Jyllands-Posten 

Se også CBS' website: https://research.cbs.dk/en/persons/camilla-sl%C3%B8k/clippings/

 

Del siden