Jubilæum Regensen 400 år

Regensen og Regensianersamfundet fejrer sammen Regensens 400 års jubiiæum i 2023. I den anledning indkaldes idéer til jubilæet. Regensianersamfundet valgte Camilla Sløk i 2019 til jubilæumsdirektør. 

Vi har en komite, som består af både levende og såkaldt døde regensianere. Den består af bl.a. Johanne Guttman Andersen, Mathias Esmann, Thomas Grane, Elias Borgmann, Eskild, Drude, Caroline Richelsen, Peter Rosendal Dau Jensen, Stuart Ward og Camilla Sløk. Komitéen er åben for deltagelse fra enhver, som ønsker at bidrage til arbejdet.

På Regensen skelner man mellem levende og døde regensianere: Levende er regensianerne, der bor på Regensen. Når man flytter ud fra Regensen ved endt kandidatgrad fra Københavns Universitet (eller et enkelt værelse til DTU), bliver man kaldt for "en død regensianer".

De begivenheder, som er planlagt inden til nu, er følgende:

1. Jubilæumsreception på Københavns Universitets hovedbygning 28. april 2023. Ansvarlige er bl.a. Camilla Sløk, Stuart Ward, Poul Petersen

2. Musikkomposition ved Anna Lidell og Jens Erik Raasted. Kompositionen afsløres april 2023, og vil også blive brugt til vores udstilling i Rundetårn (se punkt 3)

3. Udstilling i Rundetårn om Studenten: Studenterliv i 400 år. Ansvarlige er Josefine Albris, Rikke Garfield og Jakob Danneskiold-Samsøe, i samarbejde med direktør Jeanette Bursche og Rasmus (på billedet ses Josefine, Rikke fra Regensiansersamfundet og Ditte fra Rundetårn).

4. Bogudgivelse om Regensens historie. Ansvarlig er Mathias Esmann.

5. Folkeuniversitets kursus, efterår 2022. Ansvarlig er Jakob Danneskiold-Samsøe

 

Øvrige idéer:

Operafestival på Regensen

Stor jubilæumsfest på Regensen

Samarbejde med Golden Days

Samarbejde med Historieselskabet om Regensens historie

Samarbejde med Københavns Bymuseum

 

Idéer fra Døde Regensianere sendes til Camilla Sløk, CBS. Se mail: csl.ioa snabel-a cbs.dk

 

Regensianersamfundet

Regensianersamfundet består af fraflyttede (døde) regensianere.

Regensianersamfundets formål er at støtte Regensen og livet på Regensen. herunder økonomisk og anden støtte til Regensens fortsatte beståen.

https://www.regensianersamfundet.dk/

På billedet ses regensprovst Stuart Ward og jubilæumsdirektør, Camilla Sløk

Regensprovst, Stuart Ward

Direktør for Rundetårn, Jeanette Bursche

Rasmus og Ditte, ansatte ved Rundetårn. Rasmus er også "død" regensianer :-)