Jubilæum Regensen 400 år

Regensen og Regensianersamfundet fejrer sammen Regensens 400 års jubiiæum i 2023. I den anledning indkaldes idéer til jubilæet. Regensianersamfundet har valgt jubilæumskoordinator Camilla Sløk på vegne af Regensianersamfundet: https://www.regensianersamfundet.dk/. Der vælges ligeledes en eller flere repræsentanter fra Regensen: https://regensen.dk/ i anledning af jubilæet 2023.

På Regensen skelner man mellem levende og døde regensianere: Levende er regensianerne, der bor på Regensen. Når man flytter ud fra Regensen ved endt kandidatgrad fra Københavns Universitet (eller et enkelt værelse til DTU), bliver man kaldt for "en død regensianer".

Idéer fra Døde Regensianere sendes til Camilla Sløk, CBS. Se mail: csl.ioa snabel-a cbs.dk

 

Regensen

Danmarks smukkeste kollegium

 https://www.regensen.dk/

 

Regensianersamfundet

Regensianersamfundet består af fraflyttede (døde) regensianere.

Regensianersamfundets formål er at støtte Regensen og livet på Regensen. herunder økonomisk og anden støtte til Regensens fortsatte beståen.

https://www.regensianersamfundet.dk/