Magt og omsorg i det eksistentielle lederskab

Hvad handler bogen om?

Min nye bog handler om dramaer i organisationer. Hvad sker der for lederen, når han/hun bliver en del af andre menneskers liv? Når dramaer fra hverdagen kommer ind på arbejdspladsen. Og omvendt: Når arbejdspladsens problemstillinger påvirker medarbejderen og dennes liv? https://dpf.dk/produkt/bog/magt-omsorg-eksistentielle-lederskab

Jeg ser på 10 cases fra ledere, som i anonymiseret form fortæller om, hvad det vil sige at have magt over andre mennesker i form af ledelse. Når medarbejdere står i forskellige krisesituationer og arbejdspladsen bliver en del af det at hjælpe medarbejderen i disse kriser. Hvilke forventninger er der til lederen? Og hvordan bevarer man samtidigt med at man hjælper også fokus på opgaven, som medarbejderen skal løse?

Ved eksempler på dramaer, hvor ledere forventes at håndtere andre menneskers problemer og liv, viser jeg forskellen på en privat, en personlig og en professionel tilgang. Jeg argumenterer for, at en personlig tilgang er bedre end både en privat og en professionel tilgang til tingene.

Teoretisk sættes dramaerne og cases i relation til eksistentialismen og dens forskellige tilgange til, hvordan vi kan vælge, og nogle gange ikke vælge, i forhold til vores eget liv. Formålet er at vise, at nogle gange i vores liv er vi tvunget til at acceptere magtesløsheden og dermed søge andre menneskers hjælp, fx arbejdspladsens hjælp, i forskellige livssituationer og kriser.

https://dpf.dk/produkt/bog/magt-omsorg-eksistentielle-lederskab

Min nye bog: "Magt og omsorg i det personlige lederskab". udkommer 26. februar 2020 på Dansk Psykologisk Forlag

Link til kort video om min nye bog: "Magt og omsorg i det personlige lederskab". Dansk Psykologisk Forlag