Kirkelige/teologiske jobs

 • Censor for Århus Universitet, ”Det teologiske Studienævn”, http://teol.ku.dk/om/studienaevn/teologi/
  2018-
 • Medlem af LUMEN-netværk,  http://lumen.au.dk. Århus Universitet, 2017-
 • Leder og ideudvikler af kirkeledelsesuddannelsen på UCC, i samarbejde med CBS, 2007-2009. Se også omtalen af uddannelsen nævnes: https://issuu.com/organistforeningen/docs/tema_om_sogneledelse__po-bladet_og_
 • Stiftspræst/udvalgsmedlem, Københavns stift, udvalget for præsternes efteruddannelse (stiftsoræstekursus) 2005- 
 • Stiftspræst, Københavns stift, 2004-2005 (januar) (50 %)
 • Sognepræst, Sct Andreas Kirke og Domkirken i København, 2004-2005 (januar) (50 %); https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/kirker-giver-nattely-til-hjeml%C3%B8se
 • Hospitalspræst (50 %) i samarbejde med sygehuspræsterne på Rigshospitalet og med Københavns Universitet (Religion i det 21. århundrede).
 • Valgmenighedspræst i den grundtvigske valgmenighed i Osted, foråret 1998 (vikariat, 50 %)
 • Pastoralseminariets uddannelse,  efteråret 1997
 • Kordegnevikar, Garnisonskirken, København, 1991-1994
 • Kordegnevikarkursus, 1991
 • Kirketjener, Vor Frelsers Kirke, København, 1987-1989