Konference på Copenhagen Business School

Protestantisme og kapitalisme i 500-året for reformationen

Lørdag den 30. september 2017 i anledning af 500-året for reformationen.

Vores nutidige forståelse af frihed, kapitalisme og samfundssind havde ikke været den samme uden Martin Luther og reformationen i 1517. Men hvilke tråde kan der trækkes mellem luthersk tankegods og vore dages konkurrencesamfund? Har protestantiske ideer stadig indflydelse på samfund, økonomi og virksomhedsdrift i 2017? Og hvordan har forholdet mellem vækst og ånd udviklet sig?

I anledning af 500-året for reformationen og 100-året for CBS’ fødsel arrangerer studenterpræsterne på Frederiksberg i samarbejde med CBS en fest- og inspirationskonference under overskriften: Protestantisme og kapitalisme. 

Af oplægsholdere er vi først og fremmest rigtig glade for at kunne præsentere vores keynote speaker Brian Brenberg, Associate Professor of Business and Economics, The King’s College, New York, som kommer hele vejen fra USA for at være med os på denne dag. Desuden vil følgende spændende oplægsholdere være at finde i programmet: Eberhard Harbsmeier, tidligere lektor og adjungeret professor i praktisk teologi; Camilla Sløk, lektor ved Institut for Organisation på CBS; Anders Klostergaard Petersen, Prof. MSO ved Religionsvidenskab, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet; samt Stefan Kirkegaard Sløk-Madsen, ph.d. fellow ved CBS Maritime.

Dette er en inspirations- og festkonference for alle interesserede, hvad end du er studerende på CBS, KU, AAU, professionshøjskolerne eller underviser, professor, pensionist eller bare interesseret.

Der vil i løbet af dagen blive serveret frokost, kaffe, the og snacks.

Deltagelse er ganske gratis. For at tilmelde dig skal du senest den 20. september kl. 12:00 sende en e-mail med navn, mail og telefonnummer til projektkoordinator: Danny Schmidt: 0408danny@gmail.com

Tilmelding er bindende.

 

Praktiske informationer:

Dato og tid: Lørdag den 30. september 2017 kl. 10:00 – 17:00 (med gratis morgenmad fra kl. 09:30)

Sted: Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg – lokale SP212

 

Se programmet nedenfor / view the program below.

Programmet for konferencen d. 30. september 2017

09:30-10:00: Velkomst og morgenmad Lektor ved CBS Camilla Sløk byder velkommen (sprog: DK/US).

10:00-10:45: Oplæg af Eberhard Harbsmeier, tidligere lektor og adjungeret professor i praktisk teologi. Emne for oplæg: Et historisk perspektiv med fokus på Luther i sin tid: Luther og reformationen – strømninger i tiden og teologien (sprog: DK). 

11:00-11:45: Oplæg af Camilla Sløk, lektor ved Institut for Organisation på CBS. Emne for oplæg: Et samfundsorienteret og organisatorisk perspektiv: Skyld og ansvar i en post-protestantisk ledelseskultur (sprog: DK). 

12:00-13:00: Frokost. Der vil blive serveret en let anretning i form af både vådt og tørt. 

13:15-14:15: Oplæg af keynote speaker Brian Brenberg, Associate Professor of Business and Economics, The King's College, New York. Emne for oplæg: Et oplæg med fokus på den kristne tros betydning i den entreprenante proces: The advantages of Christian faith in the entrepreneurial process of experimentation, discovery, and failure (sprog: US). 

14:30-14:45: Kaffepause. Der vil blive serveret kaffe, the og snacks.

15:00-15:45: Oplæg af Anders Klostergaard Petersen, Prof. MSO ved Religionsvidenskab, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Emne for oplæg: Et oplæg om Luther og reformationens betydning for vor nutid i et webersk perspektiv: Luther, the Reformation and the Current North-Western European Welfare States: Rethinking the Question of Continuity and Discontinuity (sprog: US).

16:00-16:45: Oplæg af Stefan Kirkegaard Sløk-Madsen, ph.d. fellow ved CBS Maritime. Emne for oplæg: Et oplæg om protestantismens indvirkning på forskningen i entreprenørskab: Google is in the Bible: How Protestantism Inspires Entrepreneurship Research (sprog: US).

17:00-18:00: Afrunding på dagen. Hvis man har lyst, kan man tage med os ned i CBS’ kantine efter oplæggende, hvor der vil være mulighed for at netværke samt diskutere og udveksle perspektiver på dagens forskellige oplæg. Der vil også være mulighed for at smage en ægte Luther øl. Eventuel aftensmad er selvbetalt.

Conference program September 30, 2017

09:30-10:00: Breakfast and welcome. Lecturer at CBS Camilla Sløk welcomes you.

10:00-10:45: Presentation by Eberhard Harbsmeier, former lecturer and adjunct professor in practical theology. Topic: A historical perspective with focus on Luther in his time:Luther og reformationen – strømninger i tiden og teologien. (language: DK). 

11:00-11:45: Presentation by Camilla Sløk, lecturer at Institute of Organisation at CBS. Topic: A societal and organizational perspective: Skyld og ansvar i en post-protestantisk ledelseskultur.(language: DK). 

12:00-13:00: Lunch. A light meal will be served.

13:15-14:15: Presentation by keynote speaker Brian Brenberg, Associate Professor of Business and Economics, The Kings College, New York. Topic: A presentation on the consequences of the Christian faith in the entrepreneurial process: The advantages of Christian faith in the entrepreneurial process of experimentation, discovery, and failure. (language: US). 

14:30-14:45: Coffee break. Coffee, tea, and snacks will be served.

15:00-15:45: Presentation by Anders Klostergaard Petersen, Professor at the Section for the Study of Religion, Department for Science of Culture, Faculty of Arts, University of Aarhus. Topic: A presentation on Luther and the consequences of the reformation for our present time in a Weberian perspective: Luther, the Reformation and the Current North-Western European Welfare States: Rethinking the Question of Continuity and Discontinuity. (language: US).

16:00-16:45: Presentation by Stefan Kirkegaard Sløk-Madsen, ph.d. fellow at CBS Maritime. Topic: A presentation on the impact of Protestantism in entrepreneurship research: Google is in the Bible: How Protestantism Inspires Entrepreneurship Research. (language: US).

17:00-18:00: After the presentations, we will invite you to join us in CBS’ canteen, where you will have time to network and discuss the presentations with one another. Also, you have the chance to taste a genuine Luther beer. Dinner is self-payed.