Forskningsnetværk

Camilla Sløk er medlem af netværk indenfor 1) offentlig ledelse, 2) teologi og etik, 3) politik og økonomi.

Således er Camilla Sløk inviteret til at deltage i Aarhus Universitets netværk: EPCOT under http://lumen.au.dk. Netværket startede i 2017, og har planlagt konferencer og publikationer med anerkendte forskere såsom Hartmut Rosa, Wolfgang Simon, Heinrich Assel, Christopher Elwood, Sabine Hiebsh, William Cavanaugh og Lee Palmer Wandel m.fl. 

Camilla Sløk var fra 1999-2009 medlem af tænketanken Kesera: http://samf.ku.dk/pkv/faerdige_projektopgaver/154/154_samlet_pdf_til_web.pdf Her deltog bl.a. kunstnerne Martin Bigum og Lars Ravn, arkitekt Hans Peter Hagens; erhvervsmand Klaus Frandsen, forfatterne Pouline Middleton, Peter Marstrand, og mange flere.

Camilla Sløk sad i redaktionen af "Kritisk Forum for Praktisk Teologi" fra 1999-2007.

Camilla Sløk har siden 1997 været på utallige konferencer, bl.a. ECPR: https://ecpr.eu/ og SASE: https://sase.org/ og er medlem af EGOS: https://www.egosnet.org/ Hun har desuden deltaget igennem mange år i Søren Kierkegaard annual conference.

Camilla Sløk deltog i konferencen "Economic Theology" juli 2017, arr. af lektor, Ph.D. Stefan Schwarzkopf. Hun er med til at bidrage til Handbook of Economic Theology på Routledge i efteråret 2018.