Ledelses-, og bestyrelsesarbejde

Igennem årene har jeg lavet meget ledelsesarbejde, både frivlligt ledelsesarbejde siden 1981 i skolepolitik og international fredspolitik, og professionelt, bl.a. på CBS.

Som studieleder fra 2010-2015 var jeg leder af de to uddannelser HA(psyk) og cand.merc.(psyk), med mere end 600 studerende. Vi havde et budget på over 7 millioner kr.

Jeg var centerleder fra 2008-2013 på Center for Skoleledelse CBS/UCC med projekter for mere end 12 millioner kr.

Jeg har siddet i Regensianersamfundets bestyrelse fra 1993-2011, de sidste fire år som formand. Jeg har siddet i bestyrelsen for Filosofisk Forum i 10 år, fra 2000-2010. 

Jeg har dertil deltaget i utallige bestyrelser og udvalg siden 1981. Bl.a. landsbestyrelsen for LOE fra 1981-1983.Formand for elevrådet på Roskilde Katedralskole. Medlem af skolebestyrelsen på Lundevang skolen i 2007-8, børnehavebestyrelsen på Mælkevejen, Gladsaxe i 2004-5. Jeg var Klokker (formand) for Regensen i 1993.

Jeg har i 2016 oprettet netværksgruppen: Damemagtens Loge, som består af kvindelige ledere fra organisationsliv og studerende fra CBS.

Jeg nyder at få mennesker til at arbejde sammen og inspirere dem om en fælles sag. Også når der er uenighed om visionen.