Presentation Dr. Camilla Sløk, Copenhagen Business School

Leadership and Ethics

I hold a position as Associate Professor at Department of Organization, Copenhagen Business School, since 2004 (16 years).

The key word for my research is ethics and dilemmas, particularly clashes of values between groups and individuals in society; organization and leadership.

My research interests are 1) Public Sector Leadership, primarily New Public Management and 2) Economic Theology.

The link between Public Sector Leadership and Economic Theology is my deep interest in how theological semantics and epistemology still runs hidden in the European mind, i.e. also organizations and leaders when it comes to justifying how things are.

 

The reviewer wrote on my paper on theology and business legitimacy: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-319-68845-9_47-1

"This is a very competent analysis of theology and business legitimacy. The paper shows how the theological ideas of Protestantism and of in particular Martin Luther are important in the contemporary concepts of love and responsibility behind concepts of business ethics and business legitimacy. This important for the development of the concept of responsibility. It is interesting how the paper relates love, responsibility and accountability in relation to economics and business. Moreover, the paper proposes a modern concept of justice relating to discussions of economics and the market of business organizations. The paper is well argued and includes a very pedagogical presentation. The paper can be accepted for publication in the Handbook of Business Legitimacy.  "

 

Current research subject

My current research field is responsibility and guilt in leadership, where I look at why responsibility disappears in organisations. I'm particularly interested in the difference between how leaders understand situations of failure, scandals, and mistakes in one way, while the environment sometimes view the subject of responsibility quite differently. To put it short, the leaders often view themselves as being less powerful of the organisation than the environment does. 

Research field

I have done research for more than 20 years, in different fields: 1) theology, 2) sociology of religion, 3) sociology and systems theory, primarily Niklas Luhmann, 4) school leadership in public sector, 5) existential dilemmas of leadership, and 6) pastoral care and counseling.

Publications by Camilla Sløk

I have 100 publications: 54 research publications and 46 dissemination papers.

My international publications show my interest for ethics and values in society, leadership and organization. I have worked in research since 1995. My research fields have covered theology; sociology; education; politics.

I have for the past 8 years done extensive research on expectations to leadership and responsibility, including the phenomenon of guilt (or lack of guilt) in leadership and organizations. 

My approach is a combination of the theological semantics of responsibility and guilt and the rhetorical approach, particular Kenneth Burke, on narratives in life. Burke focuses on the drama of life, and I take this approach in analyzing how organizations are soaked in drama, including conflicts over responsibility and guilt. Leadership is about handling these dramas.

My papers are distributed as the following:

Peer-reviewed papers in English (13 publications):

13) "Guilt as curse and gift"  2020, chapter in Handbook of Economic Theology, ed. Stefan Schwarzkopf, Routledge: https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Economic-Theology/Schwarzkopf/p/book/9781138288850

12) “Theology, Responsibility, and Business Legitimacy: Who will preach justice now?”, 2019, chapter in Handbook of Business Legitimacy, ed. Jacob Dahl Rendtorff, Springer Nature Publisher: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-319-68845-9_47-1

 11) “Seduction”, 2015, chapter in Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, section 3 Resources, Volume 15, Tome VI, ed. By Steven Emmanuel, William McDonald, Jon Stewart, Ashgate Publishing

10) "To be or not to be a head teacher: The need of hybrids as deparadoxicification machines", in "Hybrid Forms of Governance. Self-suspension of Power", eds. professor Niels Åkerstrøm Andersen, CBS, and professor Inger-Johanne Sand, Oslo University. Palgrave, London. 2012

9) "Leadership and seduction. An Explosive Vulcano", in MPP-magazine, CBS, April 2011

8) "Disorganization as religion: organization in the Danish Evangelical Lutheran National Church". Cybernetics & Human Knowing, Volume 16, No.1-2, 2009

7) "Here I stand: Lutheran stubbornnes in the Danish Prime Minister's office during The Danish Cartoon Crisis" (2009). European Journal of Social Theory 12(2)

6) "Don Giovanni as the re-entry of the spirit in the flesh". Kierkegaard Yearbook, 2008

5) “Niklas Luhmann's ambiguity towards religion”. Soziale Systeme, 11(2). 327-345, 2005: http://soziale-systeme.ch/hefte/2005_2.htm

4) "The muslim in our heads", review of Birgit Bertungs bog Menneskelighed, til The Kierkegaard Chronicle, red. Karl Verstrynge, Paul Cruysberghs, Leuven, Belgien, 2005

3) "Necessity and contingency in Luther and Luhmann", i Luther between Present and Past. Studies in Luther and Lutheranism. Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 56; Ulrik Nissen, Anna Vind, Bo Holm & Olli-Pekka Vainio (eds.). Luther-Agricola-Society, Helsinki 2004

2) "Short-term Counseling and the Use of Reframing",  Journal of Pastoral Psychology Vol. 46, no.2, 1997, s.119-130

1) "Theology and Pastoral Counseling, a new interdisciplinary approach", review of Deborah van Deusen Hunsingers bog, Koinonia, 1996 

  

Research in Danish (41 publications)

 1. Book: ”Magt og omsorg i det personlige lederskab”, 2020, Dansk Psykologisk Forlag
 2. Book: “Fejlfri og læringsparat” (forthcoming) 2020, Akademisk Forlag
 3. Paper: "Har en leder altid ansvaret, og aldrig skylden? - Om lederes læring ved undervisning i ansvar i ledelse", for MPG-series,: https://rauli.cbs.dk/index.php/PGR/issue/view/763 editor: Ursula Plesner. December 2018
 4. Chapter: "Forandring og værdikampe i folkeskolen i en NPM-tid". 2018. Dafolo. Red. Jens Linder: http://camsloek.simplesite.com/440332961 og http://www.dafolo-online.dk/Dafolo-Forlag/ledelse-new-public-management-i-danmark---baggrund,-erfaringer-og-fremtid-7765
 5. Interview."De udenforstående", red. Pia Lauritzen. https://www.djoef-forlag.dk/da/boeger/d/de-udenforstaaende
 6. Book: ”Blod, sved og tårer: Om ansvar og skyld i ledelse”, oktober 2014. DJØF Forlag Bogen fik mange gode anmeldelser, bl.a. her: http://www.business.dk/ledelse/tung-men-vigtig-bog-om-ledere-og-skyld Også Steen Hildebrandt anmeldte min bog meget positivt: http://www.steenhildebrandt.dk/2015/01/ledelse-et-skaevvredet-begreb/
 7. Report: "Fremtidens Innovative Folkeskole". Rapport om Center for Skoleledelses undersøgelse 2011-12 om ledelse af innovation i folkeskolen. S.m. Mathilde Carlsen, Jesper Christensen, Niels Erik Hulgård, finansieret af Industriens Fond ( www.industriensfond.dk )
 8. Paper: "Fusioner: sæt grænser for medbestemmelse", leder i Tidsskrift for Skoleledelse, Dafolo, april 2012
 9. Paper:"Visioner for folkeskolen", leder i Tidsskrift for Skoleledelse, Dafolo, marts 2012
 10. Report: "Hvad skal barnet hedde? Ledelse af inklusion", interviewundersøgelse i 18 kommuner, s.m. Karen Balle (CBS), Mathilde Carlsen (CBS) og Niels Erik Hulgård Larsen (UCC), december 2011
 11. Chapter: "Reformpres og genopfindelse af gymnasieskolen - ledelse af potentialer i et postbureaukratisk styringsregime", Paper i antologi "Ledelse af uddannelse" sammen med Dorthe Pedersen, red. Pors, Knudsen, Staunæs, Juelskjær. Samfundslitteratur, 2011.
 12. Paper: "Inklusion og ledelse", leder i Tidsskrift for Skoleledelse, Dafolo, marts 2011
 13. Paper: "Innovation i skolen", leder i Tidsskrift for Skoleledelse, Dafolo, januar 2011
 14. Paper: "Identitetens opløsning - i teologisk betydning", Herrens Mark, Garnison, v/Claus Oldenburg. September 2010
 15. Paper:: "Efteruddannelse af ledere", til De Frie Ledere v/Lars Willer, juni 2010.
 16. Newspaper article: "Ubalance. Skoleledere står midt i et vadested". 25. marts 2010
 17. Paper:s.m. Marie Ryberg Larsen: "Strategisk skoleledelse i en dansk skolekontekst 2010". Udgivet i antologien: Det gode skolelederliv. Forlaget Dafolo.
 18. Paper: "Hvor er folkekirken på vej hen?", PrfB. v/Jakob Brønnum, maj 2010.
 19. Report with ph.d. Marie Ryberg: "Strategisk skoleledelse". Together with Skolelederforeningen, 2010
 20. Paper:: "Strategisk skoleledelse i en dansk skoleledelseskontekst", in ”Det gode skolelederliv”, 2010
 21. Paper:: "Forbundne kar: strategisk og pædagogisk ledelse", Skolelederne, 2009
 22. Paper:: "Strategisk skoleledelse: Hvad og hvorfor?", Skolen i morgen, oktober 2009
 23. Paper:: "Enfoldighedsledelse i folkekirken". i LPF-nyt. nr.1, 2008
 24. Paper:: "Ledelse i folkekirken. Betingelser for selvledelse" , i antologien Velfærdsledelse i den selvstyrende stat, (red. Camilla Sløk og Kaspar Villadsen), Hans Reitzels forlag, 2008
 25. Paper:: Hvad er meningen med kærlighed?" i bogen: "Hvad er meningen? Essays om kærlighed, arbejde, demokrati og liv". Red. Joakim Kromann og Mickey Gjerris, Vartov, SN: 978-87-87389-30-3
 26. Paper:: Hvad er meningen med arbejde??" i bogen: "Hvad er meningen? Essays om kærlighed, arbejde, demokrati og liv". Red. Joakim Kromann og Mickey Gjerris, Vartov, SN: 978-87-87389-30-3
 27. Paper:: Hvad er meningen med demokrati?" i bogen: "Hvad er meningen? Essays om kærlighed, arbejde, demokrati og liv". Red. Joakim Kromann og Mickey Gjerris, Vartov, SN: 978-87-87389-30-3
 28. Paper:: Hvad er meningen med livet?" i bogen: "Hvad er meningen? Essays om kærlighed, arbejde, demokrati og liv". Red. Joakim Kromann og Mickey Gjerris, Vartov, SN: 978-87-87389-30-3
 29. Paper:: "Fundamentalisme som patologi", Kritisk Forum for Praktisk Teolog nr. 106, 2007  (red. Camilla Sløk)
 30. Paper:Interview with professor emeritus Theodor Jørgensen i Kritisk Forum for Praktisk Teologi nr.103, (red. Camilla Sløk, Anders Klostergaard Pedersen), ANIS, september 2006
 31. Paper: "Modets nærvær- om diakonale organisationers særlige profil på omsorgsmarkedet", skrevet s.m. adjunkt Anders la Cour, institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School, tidsskriftet Social Kritik, juni 2005, s.28-41
 32. Paper: Interview of former rektor Mogens Lindhardt af Camilla Sløk: "Der ansættes ikke teologer i folkekirken", til Kritisk Forum for Praktisk Teologi nr.100, (red. Camilla Sløk, Jesper Stange), ANIS, juni 2005
 33. Paper: "Praktisk teologis fremtid...", i Kritisk Forum for Praktisk Teologinr.100, (red. Camilla Sløk, Jesper Stange), ANIS, juni 2005
 34. Chapter:"Sjælesorg som patologi", i antologien Patologier i moderniteten(red. Rasmus Willig, Marie Appel), s.108-129, januar 2005
 35. Paper: "Med bulder og brag - bibelske elementer på film", til antologien Det står skrevet, red. Niels Thomsen og Henrik Brandt-Petersen, forlaget ANIS, september 2004
 36.  Ph.D. dissertation: "Necessitas som distinktion. Sjælesorg i systemteoretisk perspektiv - om mening og iagttagelsen af lidelse". Teol-info, Det Teologiske Fakultet, København, september 2004
 37. Paper: "Er kætterier sexede?", i Kritisk Forum for Praktisk Teologi, december 2003
 38. Paper: "Katekismer i det 3. årtusinde”, i Kritisk Forum for Praktisk Teologi, december 2001, s.48-58
 39. Book: "Religionskritikkens ophør - set i lyset af Niklas Luhmann", Forlaget for Samfundslitteratur, 1999
 40. Book: "Metafysikkritikkens ophør", tidsskriftet Philosophia, 1996, s.151-171
 41. Price winning dissertation: "Religionsfilosofiske perspektiver i Niklas Luhmanns systemteori", bedømt til Københavns Universitets guldmedalje, 1996 "Genboerne i en ironisk tid. Regensen i 1990'erne". sept. 2017. Red. Josefine Albris, Simon Langkjær, m.fl.

 

Dissemination list (46 publications)

 1. "Skamplet". 15. October 2019: https://www.dr.dk/nyheder/indland/skamplet-soelvpapir-og-lange-bade-laes-hvordan-vi-udskammer-hinanden-i-klimadebatten
 2. podcast med mig her:https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/podcastresearch/research.htm?fbclid=IwAR3aeddky6pE2MsBXYTOFT8Nao8C1rQYpZAW9kr83p4RXhwp4Ew4Neqz8RM
 3. Podcast: Ansvar og skyld i arbejde: april 2019 https://mielpedersen.com/2019/04/10/baeredygtig-sundhed-04-m-camilla-sloek/?fbclid=IwAR0dH1WvzVdDM9iPGssUJJraUkmUG3NXdELI9T3bYRMcH1ey5edFMpUU12M
 4. Paper: Klimaskam:https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/skam-og-skyld-i-den-groenne-omstilling?fbclid=IwAR3owGCtmaCgIBAD-uqUGHUgGx0F1gOPV3uT1WCfIAJoHHNO4ot8OnXPXlE Kommunikationsforum, February 2019, 
 5. Podcast: Om eksamensstress og ansvaret for at ændre det: https://cbswire.dk/when-stress-and-guilt-take-over-exams/, February 2019
 6. Podcast: ”Responsibility in leadership”, by Johannes Midskard, on www.stitcher.com https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/podcastresearch/research.htm?fbclid=IwAR3aeddky6pE2MsBXYTOFT8Nao8C1rQYpZAW9kr83p4RXhwp4Ew4Neqz8RM February 2019
 7. https://cbswire.dk/when-christmas-dinner-leaves-a-bad-taste/ December 2018
 8. Paper: "Det personlige lederskab er ikke privat", Plenum, Skolelederforeningen, maj 2018, s.51: https://www.skolelederforeningen.org/nyheder-medier/medlemsbladet-plenum/laes-plenum-2018/plenum-nr-3-aprilmaj/
 9. Kronik: “Ansvar og skyld i det danske samfund”. Politiken d.19. september 2018.
 10. "Lederne vil gerne have magten, men ikke påtage sig skylden": 7. april 2017: http://www.business.dk/debat/ledere-vil-gerne-have-magten-men-ikke-paatage-sig-skyld
 11. "De ansvarlige patrioter", i bogen: "De Handlende". Børsens forlag. 2017.
 12. "Her er den danske kapitalisme". Børsen. S.m. Martin Jes Iversen. 3. april 2017: http://borsen.dk/nyheder/opinion/Paper/11/167297/Paper.html
 13. Afvæbnet eller bevæbnet?: Våbenhvile og stilstand i den offentlige sektor Dansk kirketidende 2016-11 | journal-article           
 14. Sådan giver du gaver der glæder Børsen, 2016-08 | journal-article
 15. http://humanresources.dk/User_files/dcbfd841272e5d1e0236ee4489e5d115.pdf
 16. Bryd tabuet om lederens skyld, 2015-10 | ledelse i dag, KL
 17. Bryd tabuet om lederens skyld, Oct 2015 Paper: https://www.lederweb.dk/artikler/bryd-tabuet-om-lederens-skyld/
 18. Brygger J.C. Jacobsen havde et kald, Iversen, M. J. & Sløk, C. 14 Aug 2015 Boersen
 19. Paper: Sådan fik Mærsk udbredt sin ledelsesfilosofi, Iversen M.J og Sløk, C, 24. sept. 2014: http://borsen.dk/nyheder/avisen/Paper/11/93575/Paper.html
 20. Leder: "Skole og innovation", til magasinet Skolen i morgen, februar 2011
 21. Leder: "Fællesskabets skole", til magasinet Skolen i morgen, januar 2011
 22. Podcast "Skoleledelse" på Danskernes Akademi (kan ses på DR2 d.14. april 2010)
 23. Lærebog af Camilla Sløk (red. i samarbejde med Anne-Mette Nortvig Willesen): "Fra frelsessikkerhed til barnets selvtillid", juni 2007 Lærebog
 24. Paper by Camilla Sløk: "Sorry seems to be the hardest work", Ry Højskoles årbog, 2005 (2 sider)
 25. Kronik af Camilla Sløk: "Tænk hvis man vidste...", kronik i Kristeligt Dagblad, skrevet s.m. antropolog Cecilie Rubow, 14. marts 2005 (4 sider)
 26. Paper by Camilla Sløk: "Troen på sygehus", Dansk Kirkeliv 2004/5, s.57-61, (5 sider)
 27. Paper by Camilla Sløk: "Salmevers og kongerække", i Jægersborg Kirkeblad, august 2003 (3 sider)
 28. Anmeldelse af Camilla Sløk: "Også idioter skal begraves", Dansk Teologisk Tidsskrift, ultimo 2002 (1 side)
 29. Paper by Camilla Sløk: "Du må gerne have andre guder", Samvirke, september 2002 (5 sider)
 30. Paper by Camilla Sløk: "Kateketik som opdragelse til tro", Københavns Stiftsårbog 2002 (4 sider)
 31. Tre artikler om internettet i Samvirke af Camilla Sløk i maj, juni og juli 2002 (9 sider)
 32. Paper by Camilla Sløk: "Prædestination - et fortabt begreb?", i tidsskriftserie Kesera, udgivet af Kesera, Institut for Fremtidsforskning, juli 2002 (7 sider)
 33. Paper by Camilla Sløk: "Kærlighed til arbejdslivet",  Samvirke, februar 2002 (5 sider)
 34. Paper by Camilla Sløk: "Et kvantemekanisk gudsbevis", i tidsskriftet Kesera: Udgivet af Kesera, Institut for Fremtidsforskning, februar 2002 (3 sider)
 35. Paper by Camilla Sløk: ”Fra pebermø til solosild”, Samvirke, februar 2001 (5 sider)
 36. Paper by Camilla Sløk: ”Projektarbejde i kristendomskundskab i folkeskolen”, i antologien Projektarbejde og faglighed: red. Henning Brinkmann og Ole B. Clausen, Dafolo Forlag, 2001, s.115-126 (11 sider). Oversat og solgt på norsk forlag, Kommuneforlaget, 2003
 37. Paper by Camilla Sløk: ”Jesus som computernørd”, Samvirke, januar 2001 (5 sider)
 38. Paper by Camilla Sløk: “Kan kirken trøste den sørgende?”, Samvirke, december 2000 (5 sider)
 39. Anmeldelse af Camilla Sløk: “Jeg tror at jeg tror, Gianni Vattimo”, Medlemskommunikasjon, Religionslærerforeningen, juni 2000 (2 sider)
 40. Paper by Camilla Sløk: “Optag jeres gruppearbejde på kassettebånd eller del æren”, Blaagaard Tidende juni 2000 (3 sider) s.1-2
 41. Lektorkvalificering til kristendomskundskab/livsoplysning/religion af Camilla Sløk, Blaagaard Statsseminarium: januar 2000 (28 sider)
 42. Kronik by Camilla Sløk: “Jesus er gået ud af skolen”, Politiken, d.28.10.99, s.7-8, (6 sider)
 43. Paper by Camilla Sløk: “Fra syndefald til grådighed”, Samvirke, september 1999, s.6-10, (5 sider)
 44. Paper by Camilla Sløk: "Kirke, sex og ægteskab i USA", Samvirke, september 1997 (6 sider)
 45. Paper by Camilla Sløk: "En sociolog omvender sig", om Niklas Luhmanns systemteori, Teol-information, forår 1997 (5 sider)
 46. Kronik by Camilla Sløk: "Da troen blev stueren", Berlingske Tidende 20.november 1996 (5 sider) 

 

 

Short CV

I graduated as Master of Theology at Copenhagen University in 1996. The discipline of theology means learning history, semantics, philosophy, ethics, and languages (Latin, Ancient Greek, Hebrew, German). 

I graduated as Master of Theology at Princeton Theological Seminary in 1997.

I graduated as a Ph.D. from Copenhagen University, Theology Department in 2004, with a thesis on expectations to pastoral care, with perspectives to Martin Luther and Niklas Luhmann.

I joined Copenhagen Business School, Denmark in 2004, where I still am an associate professor at Department of Organization.

I went to Harvard Business School in 2010 for GloColl. 

I have presented my research at several international conferences and seminars, e.g. USA (2010, 2011 and 2016),  Germany (2006), Croatia 2019) England (2017), Iceland (2011), Finland (2012), Japan (2015), Singapore (2015), Canada (2012), Norway (2018), Sweden (2003), and Denmark (2019).

 I am an invited reviewer at Journal of Management Learning; Humanistic Journal of Management; Journal of Business Ethics; Organization, and more.