Publikationer

Publikationer i alt: 99 publikationer pr. 11. juli 2019  

Nøgleordet for min forskning er ansvar i ledelse, herunder dilemmaer og værdisammenstød i forventninger til ledelse. Dette har jeg set på igennem en sociologisk optik, primært Niklas Luhmann; en samfundsmæssig optik, primært New Public Management og New Public Governance, og en organisationsteoretisk optik, primært leadership-teori.

Mine internationale publikationer viser min interesse for etik og værdier i ledelse og organisation, herunder min teologiske vinkel på systemteori og offentlig ledelse. 

Jeg er citeret for mine mange artikler på Google Scholar: https://scholar.google.dk/scholar?start=10&q=Camilla+Sl%C3%B8k&hl=da&as_sdt=0,5 

Publikationer på engelsk

Publikationer på engelsk 

Min seneste artikel på engelsk hedder: "Guilt as curse and gift", og udkommer i Handbook of Economic Theology, på Routledge Forlag til efteråret 2018. Den handler om skyld som begreb, og jeg sætter dette begreb i relation til økonomi, gaver og relationer i organisationer.

Jeg har således skrevet om etik og forførelse i ledelse: “Seduction”, 2015, chapter in  Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, section 3 Resources, Volume 15, Tome VI, ed. By Steven Emmanuel, William McDonald, Jon Stewart, Ashgate Publishing. Se også: "Don Giovanni as the re-entry of the spirit in the flesh". Kierkegaard Yearbook, 2008

Jeg har skrevet om værdisammenstød i skoleledelse, mellem profession og politkeres forventninger til ledelse, bl.a. i denne artikel udgivet juni: "Forandringer og værdikampe i folkeskolen i en New Public Management-tid" 2018: http://camsloek.simplesite.com/440332961

En anden artikel om skolen og forventninger til lederne, er denne: "To be or not to be a head teacher: The need of hybrids as deparadoxicification machines", in "Hybrid Forms of Governance. Self-suspension of Power", eds. professor Niels Åkerstrøm Andersen, CBS, and professor Inger-Johanne Sand, Oslo University. Palgrave, London. 2012

Jeg har skrevet om værdisammenstød i ledelse i folkekirken, mellem frivilliges værdier og fagprofessionelles værdier: "Disorganization as religion: organization in the Danish Evangelical Lutheran National Church". Cybernetics & Human Knowing, Volume 16, No.1-2, 2009

Ligeledes skrev jeg om værdisammenstød i Muhammedkrisen, og forskellen mellem politiske idealer og religiøse følelser:  "Here I stand: Lutheran stubbornnes in the Danish Prime Minister's office during The Danish Cartoon Crisis" (2009). European Journal of Social Theory 12(2)

Forskellige værdier imellem religion og samfund var også pointen i disse to artikler, hvor jeg især analyserede forskellige opfattelser af frihed: “Niklas Luhmann's ambiguity towards religion”. Soziale Systeme, 11(2). 327-345, 2006  og "Necessity and contingency in Luther and Luhmann", i Luther between Present and Past. Studies in Luther and Lutheranism. Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 56; Ulrik Nissen, Bo Holm & Olli-Pekka Vainio (eds.). Luther-Agricola-Society, Helsinki 2004

Min første artikel i et international tidsskrift var denne artikel, som handler om at perspektivforskyde problemer med henblik på at finde nye løsninger: "Short-term Counseling and the Use of Reframing",  Journal of Pastoral Psychology Vol. 46, no.2, 1997, s.119-130 

 

Bøger og artikler

In all 99 publications, distributed as the following:

Peer-reviewed papers in English (13 publications):

13) “Theology, Responsibility, and Business Legitimacy: What are the historical underpinnings of business legitimacy?” (forthcoming), 2019, chapter in Handbook of Business Legitimacy, ed. Jacob Dahl Rendtorff, Springer Publisher.

12) "Guilt as curse and gift" (forthcoming), 2019, chapter in Handbook of Economic Theology, ed. Stefan Schwarzkopf, Routledge.

11) “Seduction”, 2015, chapter in Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, section 3 Resources, Volume 15, Tome VI, ed. By Steven Emmanuel, William McDonald, Jon Stewart, Ashgate Publishing

10) "To be or not to be a head teacher: The need of hybrids as deparadoxicification machines", in "Hybrid Forms of Governance. Self-suspension of Power", eds. professor Niels Åkerstrøm Andersen, CBS, and professor Inger-Johanne Sand, Oslo University. Palgrave, London. 2012

9) "Leadership and seduction. An Explosive Vulcano", in MPP-magazine, CBS, April 2011

8) "Disorganization as religion: organization in the Danish Evangelical Lutheran National Church". Cybernetics & Human Knowing, Volume 16, No.1-2, 2009

7) "Here I stand: Lutheran stubbornnes in the Danish Prime Minister's office during The Danish Cartoon Crisis" (2009). European Journal of Social Theory 12(2)

6) "Don Giovanni as the re-entry of the spirit in the flesh". Kierkegaard Yearbook, 2008

5) “Niklas Luhmann's ambiguity towards religion”. Soziale Systeme, 11(2). 327-345, 2006

4) "The muslim in our heads", review of Birgit Bertungs bog Menneskelighed, til The Kierkegaard Chronicle, red. Karl Verstrynge, Paul Cruysberghs, Leuven, Belgien, 2005

3) "Necessity and contingency in Luther and Luhmann", i Luther between Present and Past. Studies in Luther and Lutheranism. Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 56; Ulrik Nissen, Anna Vind, Bo Holm & Olli-Pekka Vainio (eds.). Luther-Agricola-Society, Helsinki 2004

2) "Short-term Counseling and the Use of Reframing",  Journal of Pastoral Psychology Vol. 46, no.2, 1997, s.119-130

1) "Theology and Pastoral Counseling, a new interdisciplinary approach", review of Deborah van Deusen Hunsingers bog, Koinonia, 1996 

 

 

Research in Danish (41 publications)

 1. Paper: "Har en leder altid ansvaret, og aldrig skylden? - Om lederes læring ved undervisning i ansvar i ledelse", for MPG-series, editor: Ursula Plesner
 2. Book: ”Magt og omsorg i det personlige lederskab” (forthcoming) 2019, Dansk Psykologisk Forlag
 3. Book: “Pjattefejl og taberfejl” (forthcoming) 2019, Akademisk Forlag
 4. Chapter: "Forandring og værdikampe i folkeskolen i en NPM-tid". 2018. Dafolo. Red. Jens Linder: http://camsloek.simplesite.com/440332961
 5. Interview."De udenforstående", red. Pia Lauritzen. https://www.djoef-forlag.dk/da/boeger/d/de-udenforstaaende
 6. Book: ”Blod, sved og tårer: Om ansvar og skyld i ledelse”, oktober 2014. DJØF Forlag Bogen fik mange gode anmeldelser, bl.a. her: http://www.business.dk/ledelse/tung-men-vigtig-bog-om-ledere-og-skyld Også Steen Hildebrandt anmeldte min bog meget positivt: http://www.steenhildebrandt.dk/2015/01/ledelse-et-skaevvredet-begreb/
 7. Report: "Fremtidens Innovative Folkeskole". Rapport om Center for Skoleledelses undersøgelse 2011-12 om ledelse af innovation i folkeskolen. S.m. Mathilde Carlsen, Jesper Christensen, Niels Erik Hulgård, finansieret af Industriens Fond  (www.industriensfond.dk)
 8. Paper: "Fusioner: sæt grænser for medbestemmelse", leder i Tidsskrift for Skoleledelse, Dafolo, april 2012
 9. Paper:"Visioner for folkeskolen", leder i Tidsskrift for Skoleledelse, Dafolo, marts 2012
 10. Report: "Hvad skal barnet hedde? Ledelse af inklusion", interviewundersøgelse i 18 kommuner, s.m. Karen Balle (CBS), Mathilde Carlsen (CBS) og Niels Erik Hulgård Larsen (UCC), december 2011
 11. Chapter: "Reformpres og genopfindelse af gymnasieskolen - ledelse af potentialer i et postbureaukratisk styringsregime", Paper i antologi "Ledelse af uddannelse" sammen med Dorthe Pedersen, red. Pors, Knudsen, Staunæs, Juelskjær. Samfundslitteratur, 2011.
 12. Paper: "Inklusion og ledelse", leder i Tidsskrift for Skoleledelse, Dafolo, marts 2011
 13. Paper: "Innovation i skolen", leder i Tidsskrift for Skoleledelse, Dafolo, januar 2011
 14. Paper: "Identitetens opløsning - i teologisk betydning", Herrens Mark, Garnison, v/Claus Oldenburg. September 2010
 15. Paper:: "Efteruddannelse af ledere", til De Frie Ledere v/Lars Willer, juni 2010.
 16. Newspaper article: "Ubalance. Skoleledere står midt i et vadested". 25. marts 2010
 17. Paper:s.m. Marie Ryberg Larsen: "Strategisk skoleledelse i en dansk skolekontekst 2010". Udgivet i antologien: Det gode skolelederliv. Forlaget Dafolo.
 18. Paper: "Hvor er folkekirken på vej hen?", PrfB. v/Jakob Brønnum, maj 2010.
 19. Report with ph.d. Marie Ryberg: "Strategisk skoleledelse". Together with Skolelederforeningen, 2010
 20. Paper:: "Strategisk skoleledelse i en dansk skoleledelseskontekst", in ”Det gode skolelederliv”, 2010
 21. Paper:: "Forbundne kar: strategisk og pædagogisk ledelse", Skolelederne, 2009
 22. Paper:: "Strategisk skoleledelse: Hvad og hvorfor?", Skolen i morgen, oktober 2009
 23. Paper:: "Enfoldighedsledelse i folkekirken". i LPF-nyt. nr.1, 2008
 24. Paper:: "Ledelse i folkekirken. Betingelser for selvledelse" , i antologien Velfærdsledelse i den selvstyrende stat, (red. Camilla Sløk og Kaspar Villadsen), Hans Reitzels forlag, 2008
 25. Paper:: Hvad er meningen med kærlighed?" i bogen: "Hvad er meningen? Essays om kærlighed, arbejde, demokrati og liv". Red. Joakim Kromann og Mickey Gjerris, Vartov, SN: 978-87-87389-30-3
 26. Paper:: Hvad er meningen med arbejde??" i bogen: "Hvad er meningen? Essays om kærlighed, arbejde, demokrati og liv". Red. Joakim Kromann og Mickey Gjerris, Vartov, SN: 978-87-87389-30-3
 27. Paper:: Hvad er meningen med demokrati?" i bogen: "Hvad er meningen? Essays om kærlighed, arbejde, demokrati og liv". Red. Joakim Kromann og Mickey Gjerris, Vartov, SN: 978-87-87389-30-3
 28. Paper:: Hvad er meningen med livet?" i bogen: "Hvad er meningen? Essays om kærlighed, arbejde, demokrati og liv". Red. Joakim Kromann og Mickey Gjerris, Vartov, SN: 978-87-87389-30-3
 29. Paper: "Fundamentalisme som patologi", Kritisk Forum for Praktisk Teolog nr. 106, 2007  (red. Camilla Sløk)
 30. Paper: Interview with professor emeritus Theodor Jørgensen i Kritisk Forum for Praktisk Teologi nr.103, (red. Camilla Sløk, Anders Klostergaard Pedersen), ANIS, september 2006
 31. Paper: "Modets nærvær- om diakonale organisationers særlige profil på omsorgsmarkedet", skrevet s.m. adjunkt Anders la Cour, institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School, tidsskriftet Social Kritik, juni 2005, s.28-41
 32. Paper: Interview of former rektor Mogens Lindhardt af Camilla Sløk: "Der ansættes ikke teologer i folkekirken", til Kritisk Forum for Praktisk Teologi nr.100, (red. Camilla Sløk, Jesper Stange), ANIS, juni 2005
 33. Paper: "Praktisk teologis fremtid...", i Kritisk Forum for Praktisk Teologinr.100, (red. Camilla Sløk, Jesper Stange), ANIS, juni 2005
 34. Chapter:  "Sjælesorg som patologi", i antologien Patologier i moderniteten(red. Rasmus Willig, Marie Appel), s.108-129, januar 2005
 35. Paper: "Med bulder og brag - bibelske elementer på film", til antologien Det står skrevet, red. Niels Thomsen og Henrik Brandt-Petersen, forlaget ANIS, september 2004
 36.  Ph.D. dissertation: "Necessitas som distinktion. Sjælesorg i systemteoretisk perspektiv - om mening og iagttagelsen af lidelse". Teol-info, Det Teologiske Fakultet, København, september 2004
 37. Paper: "Er kætterier sexede?", i Kritisk Forum for Praktisk Teologi, december 2003
 38. Paper: "Katekismer i det 3. årtusinde”, i Kritisk Forum for Praktisk Teologi, december 2001, s.48-58
 39. Book: "Religionskritikkens ophør - set i lyset af Niklas Luhmann", Forlaget for Samfundslitteratur, 1999
 40. Book: "Metafysikkritikkens ophør", tidsskriftet Philosophia, 1996, s.151-171
 41. Price winning dissertation: "Religionsfilosofiske perspektiver i Niklas Luhmanns systemteori", bedømt til Københavns Universitets guldmedalje, 1996 

 

Dissemination list, written and podcasts (45 publications)

 1.  Podcast med mig her:https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/podcastresearch/research.htm?fbclid=IwAR3aeddky6pE2MsBXYTOFT8Nao8C1rQYpZAW9kr83p4RXhwp4Ew4Neqz8RM 

   

 2. Ansvar og skyld i arbejde: april 2019, sammen med Miel Pedersen: https://mielpedersen.com/2019/04/10/baeredygtig-sundhed-04-m-camilla-sloek/?fbclid=IwAR0dH1WvzVdDM9iPGssUJJraUkmUG3NXdELI9T3bYRMcH1ey5edFMpUU12M
 3. Paper: Om klimaskam: https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/skam-og-skyld-i-den-groenne-omstilling?fbclid=IwAR3owGCtmaCgIBAD-uqUGHUgGx0F1gOPV3uT1WCfIAJoHHNO4ot8OnXPXlE Kommunikationsforum, 20. February 2019
 4. Podcast: On responsibility and stress in exams: https://cbswire.dk/when-stress-and-guilt-take-over-exams/ CBS Wire February 2019
 5. Existentialism in Leadership: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/podcastresearch/research.htm?fbclid=IwAR3aeddky6pE2MsBXYTOFT8Nao8C1rQYpZAW9kr83p4RXhwp4Ew4Neqz8RM January 2019
 6. Guilt, Christimas, and julefrokost: http://cbswire.dk/when-christmas-dinner-leaves-a-bad-taste/ podcast. 29. november 2018
 7. Kronik: “Hvem tager skylden, når det går galt?”. Politiken d.19. september 2018.
 8. Paper: "Det personlige lederskab er ikke privat", Plenum, Skolelederforeningen, maj 2018, s.51: https://www.skolelederforeningen.org/nyheder-medier/medlemsbladet-plenum/laes-plenum-2018/plenum-nr-3-aprilmaj/
 9. "Genboerne i en ironisk tid. Regensen i 1990'erne". sept. 2017. Red. Josefine Albris, Simon Langkjær, m.fl.
 10. "Lederne vil gerne have magten, men ikke påtage sig skylden": 7. april 2017: http://www.business.dk/debat/ledere-vil-gerne-have-magten-men-ikke-paatage-sig-skyld
 11. "De ansvarlige patrioter", in the book: "De Handlende". Børsens forlag. 2017.
 12. "Her er den danske kapitalisme". Børsen. S.m. Martin Jes Iversen. 3. april 2017: http://borsen.dk/nyheder/opinion/Paper/11/167297/Paper.html
 13. Afvæbnet eller bevæbnet?: Våbenhvile og stilstand i den offentlige sektor Dansk kirketidende 2016-11 | journal-article     
 14. Sådan giver du gaver der glæder Børsen, 2016-08 | journal-article
 15. http://humanresources.dk/User_files/dcbfd841272e5d1e0236ee4489e5d115.pdf
 16. Bryd tabuet om lederens skyld, 2015-10 | ledelse i dag, KL
 17. Bryd tabuet om lederens skyld: https://www.lederweb.dk/artikler/bryd-tabuet-om-lederens-skyld/
 18. Brygger J.C. Jacobsen havde et kald, Iversen, M. J. & Sløk, C. 14 Aug 2015 Boersen
 19. Paper: Sådan fik Mærsk udbredt sin ledelsesfilosofi, Iversen M.J og Sløk, C, 24. sept. 2014: http://borsen.dk/nyheder/avisen/Paper/11/93575/Paper.html
 20. Leder: "Skole og innovation", til magasinet Skolen i morgen, februar 2011
 21. Leder: "Fællesskabets skole", til magasinet Skolen i morgen, januar 2011
 22. Lærebog af Camilla Sløk (red. i samarbejde med Anne-Mette Nortvig Willesen): "Fra frelsessikkerhed til barnets selvtillid", juni 2007 Lærebog
 23. Paper by Camilla Sløk: "Sorry seems to be the hardest work", Ry Højskoles årbog, 2005 (2 sider)
 24. Kronik af Camilla Sløk: "Tænk hvis man vidste...", kronik i Kristeligt Dagblad, skrevet s.m. antropolog Cecilie Rubow, 14. marts 2005 (4 sider)
 25. Paper by Camilla Sløk: "Troen på sygehus", Dansk Kirkeliv 2004/5, s.57-61, (5 sider)
 26. Paper by Camilla Sløk: "Salmevers og kongerække", i Jægersborg Kirkeblad, august 2003 (3 sider)
 27. Anmeldelse af Camilla Sløk: "Også idioter skal begraves", Dansk Teologisk Tidsskrift, ultimo 2002 (1 side)
 28. Paper by Camilla Sløk: "Du må gerne have andre guder", Samvirke, september 2002 (5 sider)
 29. Paper by Camilla Sløk: "Kateketik som opdragelse til tro", Københavns Stiftsårbog 2002 (4 sider)
 30. Tre artikler om internettet i Samvirke af Camilla Sløk i maj, juni og juli 2002 (9 sider)
 31. Paper by Camilla Sløk: "Prædestination - et fortabt begreb?", i tidsskriftserie Kesera, udgivet af Kesera, Institut for Fremtidsforskning, juli 2002 (7 sider)
 32. Paper by Camilla Sløk: "Kærlighed til arbejdslivet",  Samvirke, februar 2002 (5 sider)
 33. Paper by Camilla Sløk: "Et kvantemekanisk gudsbevis", i tidsskriftet Kesera: Udgivet af Kesera, Institut for Fremtidsforskning, februar 2002 (3 sider)
 34. Paper by Camilla Sløk: ”Fra pebermø til solosild”, Samvirke, februar 2001 (5 sider)
 35. Paper by Camilla Sløk: ”Projektarbejde i kristendomskundskab i folkeskolen”, i antologien Projektarbejde og faglighed: red. Henning Brinkmann og Ole B. Clausen, Dafolo Forlag, 2001, s.115-126 (11 sider). Oversat og solgt på norsk forlag, Kommuneforlaget, 2003
 36. Paper by Camilla Sløk: ”Jesus som computernørd”, Samvirke, januar 2001 (5 sider)
 37. Paper by Camilla Sløk: “Kan kirken trøste den sørgende?”, Samvirke, december 2000 (5 sider)
 38. Anmeldelse af Camilla Sløk: “Jeg tror at jeg tror, Gianni Vattimo”, Medlemskommunikasjon, Religionslærerforeningen, juni 2000 (2 sider)
 39. Paper by Camilla Sløk: “Optag jeres gruppearbejde på kassettebånd eller del æren”, Blaagaard Tidende juni 2000 (3 sider) s.1-2
 40. Lektorkvalificering til kristendomskundskab/livsoplysning/religion af Camilla Sløk, Blaagaard Statsseminarium: januar 2000 (28 sider)
 41. Kronik af Camilla Sløk: “Jesus er gået ud af skolen”, Politiken, d.28.10.99, s.7-8, (6 sider)
 42. Paper by Camilla Sløk: “Fra syndefald til grådighed”, Samvirke, september 1999, s.6-10, (5 sider)
 43. Paper by Camilla Sløk: "Kirke, sex og ægteskab i USA", Samvirke, september 1997 (6 sider)
 44. Paper by Camilla Sløk: "En sociolog omvender sig", om Niklas Luhmanns systemteori, Teol-information, forår 1997 (5 sider)
 45. Kronik af Camilla Sløk: "Da troen blev stueren", Berlingske Tidende 20.november 1996 (5 sider)