Stephen Sirris' phd.forsvar, VID, Oslo, 18. oktober 2019. Jeg var førsteopponent. Til venstre Ola Edvin Vie. Til højre Hans Stifoss-Hansen og Annette Rose Leis-Peters

Forskning i etik og ledelse, særligt begrebet om ansvar i ledelse

 

I min forskning har jeg de seneste 15 år set på ledelse i det offentlige. Særligt er jeg optaget af etik og eksistentielle dramaer i ledelse og organisation, såsom magtkampe, personlige som politiske magtkampe, og hvordan ledere oplever disse kampe. Det kan være under reformer og forandringer, hvor lederen får både ansvar og skyld for det meste af, hvad der foregår, uden måske altid at have det. Jeg ser på, hvordan ledere forholder sig til disse dramaer i organisationer, og hvad det gør ved dem som ledere.

Jeg har forsket i uddannelsesledelse, bl.a. i forbindelse med mit forskningscenter sammen med UCC for skoleledelse (2008-2013). De seneste syv år har jeg primært forsket i ansvar og skyld i offentlig ledelse; hvem har ansvaret, når det går godt? Og hvem får skylden, når det går galt?Min bog: "Blod, sved og tårer: Om ansvar og skyld i ledelse" handler om dette. Se mere her: http://camsloek.simplesite.com/435811821

 

Min seneste offentlige artikel er denne: https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/skam-og-skyld-i-den-groenne-omstilling

 

Jeg underviser på CBS, bl.a.på Master of Public Governance, og på HA(psyk). Jeg tilbyder også kurser for ledergrupper, herunder individuelle samtaler til ledere om eksistentielle dilemmaer i ledelse og organisation (se http://camsloek.simplesite.com/439983689)

Min nye bog: "Magt og omsorg i det personlige lederskab" udkommer på Dansk Psykologisk Forlag januar 2020.